Kwaliteit van de zorg

Sinds 2007 wordt de kwaliteit van zorg getoetst volgens de HKZ-normering. Het HKZ-certificaat dat GGZ Friesland heeft, toont aan dat de kwaliteit van de organisatie getoetst is aan normen die speciaal voor de zorgsector zijn ontwikkeld. Daarnaast is GGZ Friesland een NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerde ggz-instelling. Deze norm bestaat uit het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten.

Ook zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet sinds 1 januari 2017 verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben daarvoor een model kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. Dit beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen.