GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Privacy

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe GGZ Friesland omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Patientendossier

Uw gegevens worden in de computer opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier. Wij verplichten ons zorgvuldig om te gaan met uw dossier en dit beveiligd te bewaren. Uw dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van GGZ Friesland die bij uw behandeling betrokken zijn. Uit uw dossier worden geen gegevens verstrekt aan instanties buiten GGZ Friesland zonder uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

GGZ Friesland vindt het belangrijk dat duidelijk is vastgelegd hoe uw behandeling verloopt. Daarom ontvangt u thuis een afschrift van de brieven die wij sturen aan uw huisarts en/of aan degene die u verwezen heeft. De diverse brieven worden op verschillende momenten verzonden. Dit gebeurt na uw aanmelding, na de intake, bij de start van uw behandeling, na de evaluatie en bij tot slot het beëindigen van uw behandeling. De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is 15 jaar na uw laatste contact met GGZ Friesland.

Gebruik van dossiergegevens en privacy

In uw dossier staan gegevens over onder andere het beloop van de behandeling, zoals uitslagen uit ROM (Routine Outcome Monitoring) metingen. Hiermee worden verschillende metingen bedoeld die gebruikt worden om zicht te krijgen op het verloop van de behandeling. De uitslagen van de ROM-metingen behandelen wij vertrouwelijk en alleen medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot die gegevens. De gegevens worden alleen gedeeld met behandelaren buiten GGZ Friesland (zoals de huisarts) als u ons daarvoor toestemming geeft.

Daarnaast kunnen de ROM-uitslagen en andere gegevens uit uw dossier (zoals medicatiegebruik, opnameduur of het volgen van richtlijnen door uw behandelaar) gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens worden dan geanonimiseerd, dat wil zeggen dat uw naam en adres niet bekend zijn bij de onderzoekers. Onderzoekers krijgen alleen de antwoorden en weten niet van wie de antwoorden afkomstig zijn. Dat waarborgt uw privacy.  Als u niet wilt dat uw geanonimiseerde gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u dat aangeven bij uw behandelaar, de onderzoeksmedewerker of ROM-verpleegkundige. De gegevens blijven dan wel beschikbaar in uw dossier maar zijn niet meer toegankelijk voor onderzoekers.

GGZ Friesland is ook verplicht de ROM-gegevens uit uw dossier, volledig geanonimiseerd, te delen met Stichting Benchmark GGZ (SBG). SBG maakt verschillen in behandeluitkomsten en klantervaringen tussen verschillende zorgaanbieders inzichtelijk. Door met patiëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars deze verschillen te onderzoeken kunnen we leren waar de verschillen vandaan komen. Tenslotte krijgt ook de zorgverzekeraar anonieme ROM-gegevens. Hiermee bieden we de zorgverzekeraar inzicht in de resultaten van de behandelingen die GGZ Friesland biedt.

Patiëntenregistratie

Voor een goed verloop van uw behandeling bij GGZ Friesland hebben wij een aantal administratieve gegevens nodig. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de financiële afhandeling met uw verzekering. Het gaat dan om uw persoonlijke gegevens. Ook deze instanties zijn gehouden aan de privacyregels. Nadere informatie hierover kunt u krijgen bij het secretariaat van uw afdeling.