Privacy

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe GGZ Friesland omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Patientendossier

Uw gegevens worden in de computer opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier. Wij verplichten ons zorgvuldig om te gaan met uw dossier en dit beveiligd te bewaren. Uw dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van GGZ Friesland die bij uw behandeling betrokken zijn. Uit uw dossier worden geen gegevens verstrekt aan instanties buiten GGZ Friesland zonder uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

GGZ Friesland vindt het belangrijk dat duidelijk is vastgelegd hoe uw behandeling verloopt. Daarom ontvangt u thuis een afschrift van de brieven die wij sturen aan uw huisarts en/of aan degene die u verwezen heeft. De diverse brieven worden op verschillende momenten verzonden. Dit gebeurt na uw aanmelding, na de intake, bij de start van uw behandeling, na de evaluatie en bij tot slot het beëindigen van uw behandeling. De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is 15 jaar na uw laatste contact met GGZ Friesland.

Gebruik van dossiergegevens en privacy

In uw dossier staan gegevens over onder andere het beloop van de behandeling, zoals uitslagen uit ROM (Routine Outcome Monitoring) metingen. Hiermee worden verschillende metingen bedoeld die gebruikt worden om zicht te krijgen op het verloop van de behandeling. De uitslagen van de ROM-metingen behandelen wij vertrouwelijk en alleen medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot die gegevens. De gegevens worden alleen gedeeld met behandelaren buiten GGZ Friesland (zoals de huisarts) als u ons daarvoor toestemming geeft.

Daarnaast kunnen de ROM-uitslagen en andere gegevens uit uw dossier (zoals medicatiegebruik, opnameduur of het volgen van richtlijnen door uw behandelaar) gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens worden dan geanonimiseerd, dat wil zeggen dat uw naam en adres niet bekend zijn bij de onderzoekers. Onderzoekers krijgen alleen de antwoorden en weten niet van wie de antwoorden afkomstig zijn. Dat waarborgt uw privacy.

Patiëntenregistratie

Voor een goed verloop van uw behandeling bij GGZ Friesland hebben wij een aantal administratieve gegevens nodig. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de financiële afhandeling met uw verzekering. Het gaat dan om uw persoonlijke gegevens. Ook deze instanties zijn gehouden aan de privacyregels. Nadere informatie hierover kunt u krijgen bij het secretariaat van uw afdeling.

Meer weten?

Direct hulp nodig?