Privacy en informatiebeveiliging

We vinden het als GGZ Friesland erg belangrijk om goed om te gaan met jouw gegevens. In het privacystatement lees je hoe en waarom we dit doen. Ook lees welke rechten je hebt als het gaat over de verwerking van jouw gegevens.


We verwerken persoonsgegevens van patiënten, naastbetrokkenen, medewerkers en vrijwilligers. Dit doen we ook van mensen die zich inschrijven voor een nieuwsbrief of deelnemen aan een symposium of scholing. Daarnaast verwerken we gegevens voor onderzoeken en door middel van cameratoezicht.


Als we jouw gegevens verwerken, heb je het recht om te weten hoe we dat doen. Je kunt het ook aangeven als je het ergens niet mee eens bent. Om dit aan te geven, neem je contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via het p
rivacy-contactformulier. In het privacystatement is alle informatie over de rechten die je hebt terug te lezen.   


Wij vinden het belangrijk dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Daarom hebben we verschillende maatregelen genomen. GGZ Friesland laat zich ieder jaar door een partij van buitenaf certificeren op het gebied van informatiebeveiliging. GGZ Friesland is NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd.
 

Direct naar

Contact

Hieronder vind je contactgegevens van de verantwoordelijke voor persoonsgegevensverwerking GGZ Friesland, de Functionaris Gegevensbescherming en van de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Verantwoordelijke persoonsgegevensverwerking GGZ Friesland  
Arron Bell  
Marshallweg 9  
8912 AC Leeuwarden  
Tel: 058-2848888  
rvb@ggzfriesland.nl  

Functionaris Gegevensbescherming  
Marshallweg 9  
8912 AC Leeuwarden  
Tel: 058-2848888  
functionarisgegevensbescherming@ggzfriesland.nl  

Autoriteit Persoonsgegevens  
Postbus 93374  
2509 AJ Den Haag  
Tel: 0900-2001201  
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl