Organisatiestructuur

De organisatie van GGZ Friesland ziet er als volgt uit:  

Teams

Door de hele provincie werken teams met medewerkers van GGZ Friesland. In sommige teams zitten ook medewerkers uit andere instellingen. Voorbeelden van die instellingen zijn Verslavingszorg Noord-Nederland of wijkteams. Door deze samenwerkingen kunnen we snel de juiste hulp bieden. 

Managers

De teams van GGZ Friesland worden aangestuurd door twee managers. Er is een manager behandelzaken, die zich veel met ‘de zorgkant’ bezighoudt. Daarnaast is er een algemeen manager. Hij of zij heeft de leiding over de ondersteunende staf. De managers leggen verantwoording af aan de directeuren. 

Directieteam

Ook de directeuren werken in duo’s: een algemeen directeur en een directeur behandelzaken. Ook hier is de verdeling gemaakt tussen zorginhoudelijke en algemene zaken. Deze directeuren leggen verantwoording af aan de Raad van de Bestuur. Samen met de Raad van Bestuur vormen de directeuren het directieteam. Dit team bespreekt regelmatig verschillende zaken die van invloed zijn op de voortgang en kwaliteit van de zorg. Ook bepalen ze de richting daarvan.  

In het directieteam zitten verder de bestuurssecretaris, de geneesheer-directeur, de manager Zorgverkoop en Alliantiebeheer, de directeur Financiën, de manager Marketing, Communicatie & Innovatie, de manager Informatiemanagement & automatisering, de manager HR en de directeur Servicebedrijf en Bouw. 

Raad van Bestuur

De algehele leiding van de stichting GGZ Friesland is in handen van de Raad van Bestuur (RvB). Op dit moment bestaat de RvB uit Arron Bell, we zijn op zoek naar een tweede bestuurder. De RvB bestuurt de organisatie, maakt op organisatieniveau strategische keuzes en zorgt voor afstemming. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Bekijk hier de samenstelling van de Raad van Bestuur en het directieteam.  

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt, zoals de naam zegt, toezicht op de Raad van Bestuur. De RvT bestaat momenteel uit 7 leden. Bekijk hier de samenstelling van de Raad van Toezicht inclusief de hoofd- en nevenfuncties van de leden.