Centrum voor Neuropsychiatrie sluit per 1 juli

De Raad van Bestuur van GGZ Friesland heeft na zorgvuldige afwegingen besloten het Centrum voor Neuropsychiatrie uiterlijk 1 juli 2024 te sluiten. 

De meeste patiënten ronden hun behandeling af 
De patiënten die nu nog bij het CNP verblijven worden behandeld volgens plan. De meeste patiënten ronden hun behandeling voor 1 juli af. Voor de mensen die mogelijk op 1 juli nog in behandeling zijn zoeken we naar een andere behandelsetting. Overdracht vindt in samenspraak met de patiënten en hun eventuele naasten plaats. 

Medewerkers van het CNP behouden hun baan bij GGZ Friesland   
Vrijwel allen hebben al een andere plek in de organisatie gevonden en er wordt nog met een enkele medewerkers gesproken over de mogelijkheden om ergens anders in de organisatie aan de slag te gaan.  

We sluiten het CNP niet zomaar  
Als ggz-instelling is het belangrijk om financiële reserves op te bouwen. Deze zijn nodig om investeringen te kunnen doen, medewerkers op te leiden en om te kunnen bouwen. Om financiële ruimte te creëren moeten er keuzes gemaakt worden, ook ten aanzien van de zorg die we bieden. Juist doordat het CNP een heel specifieke doelgroep heeft, is de bedbezetting er niet altijd optimaal. Er is niet continu vraag naar het type zorg dat het CNP biedt. Soms is de geboden zorg onrendabel. Daarom heeft GGZ Friesland besloten om het CNP te sluiten.  

Er geldt een patiëntenstop voor het CNP  
Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Iteke Kramer, waarnemend-manager Centrum voor Neuropsychiatrie GGZ Friesland, via iteke.kramer@ggzfriesland.nl

Aanvulling d.d. 18-6-2024

Het CNP is onlangs gesloten. Alle tot dan toe verblijvende patiënten hebben hun behandeling afgerond, of zijn bij andere instellingen in zorg gekomen. Alle medewerkers van het CNP hebben binnen GGZ Friesland een nieuwe baan gekregen.