Geslaagde bijeenkomst over samenwerking tussen zorgorganisaties in Friesland

Op donderdag 14 september organiseerde GGZ Friesland een bijeenkomst in het Academiehuis in Franeker, waarbij verschillende zorgorganisaties en belanghebbenden bijeenkwamen om de samenwerking in de geestelijke gezondheidszorg in Friesland te bespreken. Deze bijeenkomst bracht vertegenwoordigers van verslavingszorg, ziekenhuizen, gemeenten, de GGD, dokterswacht, de Friese Vereniging Huisartsen, zorgverzekeraars, een delegatie van de Raad van Toezicht van GGZ Friesland, en andere ggz-aanbieders samen.

Een van de centrale vraagstukken was hoe verschillende zorgorganisaties de samenwerking kunnen aangaan, met het feit dat iedereen verantwoordelijk is voor verschillende domeinen. Dit uitdagende vraagstuk werd besproken in het kader van de strategische koers voor 2024 – 2027 van GGZ Friesland, gepresenteerd door bestuurders Arron Bell en Ton Dhondt.

Het gesprek dat volgde werd geleid door Jaap Boonstra, expert op het gebied van waardengedreven allianties. Hij deelde inzichten over wat er nodig is om samen aan deze uitdaging te werken en welke voorwaarden cruciaal zijn voor succesvolle samenwerking.

Tijdens het gesprek werd er geconcludeerd dat we al op de goede weg zijn met onze samenwerkingen. We weten elkaar goed te vinden en gaan nu onderzoeken hoe we deze samenwerking verder kunnen uitbouwen en op welke gebieden we ons moeten concentreren. Een eerste stap is om te werken aan enkele thema's die de gezondheid van de burger kunnen vergroten, waarbij elke organisatie vanuit zijn eigen expertise zal bijdragen.

Het was een geslaagde middag en deze bijeenkomst markeert dan ook een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties in Friesland en toont aan dat er een sterke wil is om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg voor de burgers in de regio.

4Adb28a3 A150 43Ab B284 9Ffe3d423491