Een vraag of klacht? Geef het door

Wij zetten ons als GGZ Friesland in voor goede zorg. Zorg die aansluit bij wat jij nodig hebt. Toch kan het zijn dat je niet helemaal tevreden bent. Je bent het bijvoorbeeld het niet eens met een beslissing. Of je vindt dat je behandelaar je niet goed helpt.  

Het is belangrijk dat je ons zo snel mogelijk laat weten als er iets niet goed verloopt. We zoeken dan samen naar een oplossing. Zo voorkom je dat je onvrede steeds groter wordt. Wij horen bovendien graag wat we beter kunnen doen. Niet alleen van patiënten, maar ook van familie en naasten. Je kunt je klacht of onvrede op verschillende manieren doorgeven. 

Dit kun je doen

We raden je aan om eerst de medewerker zelf te praten. Meestal is een klacht met een gesprek goed op te lossen. Als dit niet genoeg is, zijn er verschillende manieren waarop je een klacht kunt doorgeven. Hoe je dit doet en wie je daarbij helpt, lees je in de folder ‘Een kritische vraag, ontevreden of een klacht?’.  

Gaat je vraag of klacht over privacy? Hoe GGZ Friesland met jouw gegevens omgaat? Of heb je een vraag voor onze functionaris gegevensbescherming? Kijk dan op de privacy pagina 

Formulieren

Contact

Klachtenfunctionaris GGZ Friesland  
Postbus 932  
8901 BS Leeuwarden  
Tel: 058 284 88 02  
E-mail: klachtenfunctionaris@ggzfriesland.nl  
    

Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg  
Postbus 90600  
2509 LP Den Haag  
Tel: 070 310 53 80  
www.degeschillencommissiezorg.nl  
    

Patiëntenvertrouwenspersonen (pvp)  
Cocky Oppelaar (locaties Drachten en Heerenveen)  
Tel: 06 47 09 05 17  
E-mail: c.oppelaar@pvp.nl  
    

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen  
Postbus 11144  
9700 CC Groningen  
Tel: 050 599 26 41  
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl        
    

Brian Rokette (locatie Leeuwarden, Franeker, Sneek, Workum)  
Tel: 06 30 58 57 12  
E-mail: b.rokette@pvp.nl   
Werkdag: maandag tot en met donderdag  
    

Regionale Klachtencommissie Wvggz Friesland  
Postbus 932  
8901 BS Leeuwarden  
Tel: 058 284 88 02  
E-mail: klachtencommissie@ggzfriesland.nl  
    

Familievertrouwenspersoon (fvp)  
Jettie Zijlstra  
Postadres: Maliebaan 87  
3581 CG  Utrecht  
Tel.: 06 51 03 01 35  
E-mail: j.zijlstra@familievertrouwenspersonen.nl  

Burgerlijk recht  
Rechtbank Noord-Nederland  
Bezoekadres Leeuwarden  
Zaailand 102, 8911 BN Leeuwarden  
Tel: 088 361 44 44  
www.rechtspraak.nl  
    

Klachtencommissie voor patiënten en naasten  
Postbus 932  
8901 BS Leeuwarden  
Tel: 058 284 88 02  
E-mail: klachtencommissie@ggzfriesland.nl  

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (Landelijk Meldpunt Zorg)  
Postbus 2115  
3500 GC Utrecht  
Tel: 088 120 50 20 
www.igj.nl

Folders en reglementen

Beslissingen regionale klachtencommissie Wvggz Friesland

De Wet verplichte ggz schrijft voor dat we de beslissingen van de klachtencommissie publiceren. Hieronder kun je de beslissingen per jaar downloaden en bekijken.