Vertrek bestuurder Ton Dhondt

Ton Dhondt, lid Raad van Bestuur, stopt na een periode van 7 jaar als bestuurder bij GGZ Friesland en Synaeda. 31 mei is Ton zijn laatste werkdag, tot die tijd blijft hij zich inzetten voor de organisatie. De Raad van Toezicht gaat op zoek naar een opvolger.

Ton Dhondt heeft gedurende zijn periode bij GGZ Friesland toewijding, visie en leiderschap getoond. Hij vervulde sinds mei 2017 een bestuursfunctie en heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de verdere groei en ontwikkeling van de organisatie. Onder zijn leiding is de positie van GGZ Friesland versterkt. Zo is Ton de drijvende kracht achter het suïcidepreventiebeleid. Op dit terrein heeft GGZ Friesland een landelijke positie verworven. Gedurende de coronapandemie heeft hij als leider van het coronateam de organisatie door een pittige periode geleid. Daarnaast heeft Ton op verschillende gebieden het initiatief genomen voor een betere samenwerking met patiënten, zorgverzekeraars, huisartsen, andere zorginstellingen en het sociaal domein.

De Raad van Toezicht kijkt met veel bewondering naar de manier waarop Ton zijn bestuursfunctie de afgelopen jaren heeft vervuld. Wij denken bij Ton aan zijn aandacht, genegenheid en respect voor de mensen die wij met hun hulpvraag helpen. Bij al zijn handelen en besluitvorming staan zij centraal. Ton heeft zich fantastisch ingezet voor het welzijn van onze doelgroep, uiteraard vanuit het herstelvisie-gedachtengoed. Samenwerking stond hierbij altijd voorop.’

C724b2aa D7f4 49F0 8Ee9 F5f5206ecee6