Raad van Toezicht GGZ Friesland

Voorzitter

Dhr. drs. ing. G. Jaarsma

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Voorzitter PensioenfederatieVoorzitter Raad voor Certificering SRCM
 • Voorzitter Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen van Caparis NV
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Synaeda B.V.
 • Voorzitter Espria ledenvereniging
 • Voorzitter Raad van Toezicht CVO-nwf
 • Lid Raad van Toezicht Firda

Eerste benoeming 1 januari 2019 
Termijn: 4 jaar 
Aftreden/herkiesbaar: december 2022
Herbenoemd: 1 januari 2023
Aftreden: januari 2027

Dhr. Ir. P.M. van Rooij

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Eigenaar PvR-Advies
 • Bestuurslid Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda B.V.
 • Bestuurslid vereniging MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Lid Raad van Toezicht Stichting MIND
 • Lid raad van Commissarissen Syntein, Huisartsen Land van Cuijk en Noord Limburg B.V.

Eerste benoeming: 11 september 2017
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: september 2021
Herbenoemd: 1 september 2021
Aftreden: september 2025

Mevr. Ir. H. Rijnhart

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Datamanager/Projectleider en Research Medisch Centrum Leeuwarden
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda B.V.

Eerste benoeming 15 november 2016
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: november 2020
Herbenoemd: 15 november 2020
Aftreden: november 2024

Dhr. drs. R. Mentjox

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Lid klachtencommissie GGZ Centraal
 • Eigenaar RMX-Zorgconsult
 • Voorzitter Raad van Toezicht van GGZ Praktijk in Arnhem
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda B.V.

Eerste benoeming 25 februari 2019
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: februari 2023
Herbenoemd: 25 februari 2023
Aftreden: februari 2027

Dhr. E.A. de Boer MBA

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Directeur Finance & Risk Univé Verzekeringen
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Nij Smellinghe
 • Lid Raad van Commissarissen Caparis
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda B.V.

Eerste benoeming 1 september 2020
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: september 2024

Mevr. Drs. G. Majoor

Hoofd- en nevenfuncties:

 •  Voorzitter College van Bestuur Stichting Nije Gaast
 • Lid Raad van Toezicht PC(V)SO Kampen
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda B.V.

Eerste benoeming: 1 januari 2024
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: januari 2028

Mevr. drs. T. Boer

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Bestuurssecretaris TCCN
 • Lid Raad van Toezicht De Zijlen
 • Lid Raad van Toezicht CKC Drenthe
 • Voorzitter Raad van Toezicht Platform infra met Zorg
 • Lid Raad van Commissarissen Synaeda B.V. 

Eerste benoeming: 1 januari 2024
Termijn: 4 jaar
Aftreden/herkiesbaar: januari 2028