Cursus YMHFA: Eerste hulp bij jongeren met psychische problemen

Niet alleen volwassenen, maar ook veel jongeren kampen met psychische problemen. Maar hoe moet u nou precies handelen als uw zoon of dochter, broertje, zusje, jeugdspeler of simpelweg een jong, voor u zelfs onbekend iemand op straat ineens in psychische nood verkeert? Belt u de huisarts of bijvoorbeeld 112? Op deze en nog veel meer vragen biedt GGZ Friesland antwoord door middel van de cursus YMHFA (Youth Mental Health First Aid): ‘Eerste hulp bij psychische problemen bij jongeren’. En u kunt zich NU aanmelden!

Wat is het?

MHFA staat voor Mental Health First Aid. Deze in Australië ontwikkelde cursus, die inmiddels in 23 landen wordt gegeven, leert u hoe u moet handelen als  kinderen in de leeftijd van pakweg 12 tot en met 25 jaar in psychische nood verkeren. Tijdens de cursus krijgt u informatie over psychische problemen en u leert vaardigheden die nodig zijn om eerste hulp te verlenen.

Waarom ook YMHFA?

De cursus is er niet alleen met het oog op volwassenen - hier meer informatie - maar óók met het oog op jongeren. YMHFA is bedoeld voor iedereen die leeft of werkt met jongeren in de leeftijd van pakweg 12 tot en met 25 jaar. Psychische nood is nu eenmaal niet aan leeftijd gebonden en weten hoe u moet handelen is dan ook aan te raden voor bijvoorbeeld ouders, familieleden, docenten, mensen binnen een verenigingskader, vrijwilligers van wijk-, buurt- of dorpshuizen en iedereen die in welke hoedanigheid dan ook betrokken is bij omgang met kinderen en jongvolwassenen. 

Signaleren of er psychische problemen kunnen ontstaan (of zelfs al zijn) plus het leren hoe u hiermee om moet gaan en welke vaardigheden daarvoor nodig zijn, vormen punten die deel uitmaken van de cursus YMHFA.

Duur en kosten

De totale duur van de cursus bedraagt twaalf uur en dat is verdeeld over vier dagdelen. Gecertificeerde trainers van GGZ Friesland geven de trainingen. Kosten: 285 euro.

Voor wie?

Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan de cursus volgen. Dus dat behelst zowel niet-professionals als (semi-)professionals die in hun privé-leven of juist vanuit hun beroep te maken kunnen krijgen met kinderen of jongeren met psychische problemen. Er worden geen specifieke eisen gesteld aan mensen die deel willen nemen.

Kortom...

  • u leert hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen;
  • u leert hoe u de juiste hulpdiensten kunt alarmeren;
  • u ontvangt informatie over veelvoorkomende psychische aandoeningen;
  • u leert hoe u in een crisissituatie kunt handelen;
  • u krijgt de cursus verdeeld over vier dagdelen;
  • u kunt kiezen uit heel veel beschikbare data;
  • u krijgt de training van gecertificeerde trainers van GGZ Friesland;
  • u ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Trainers YMHFA:

Joke Koning, Diny de Haan, Iris ten Wolde en Meino Draaistra 

Aanmelden? Kies zelf uw datum!

Via onderstaand formulier kunt u zich opgeven. In het menu kunt u zelf de gewenste data kiezen waarop u de cursus kunt volgen. De cursus wordt gegeven in Leeuwarden. Na aanmelding ontvangt u verdere informatie. Wacht niet langer; we zien u graag komen!

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. We gebruiken uw gegevens alleen voor de opgave van YMHFA. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, na het afronden van de cursus verwijderen we uw gegevens. Lees hier meer over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Meer weten?

Direct hulp nodig?