GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Wat doen we voor familie

Wanneer de behandeling start, kunnen er veel vragen boven komen. Hoe ernstig is de situatie? Wat houdt de behandeling precies in en hoe lang gaat die duren? Welke rol spelen ouders, partner of kinderen in de behandeling? En hoe moet je met reacties vanuit de omgeving omgaan? Met dit soort vragen kunt u terecht bij de hulpverlener waar uw familielid of naaste in behandeling is. Daarnaast ontvangt u als naaste informatie over de stoornis, het beloop en de behandeling ervan.

Uw eigen (hulp)vragen

Wanneer u als familielid of naaste betrokken bent bij iemand met psychische klachten, kunt u ook zelf moeilijkheden ervaren. Bijvoorbeeld omdat u niet weet hoe met de klachten om te gaan of omdat u te maken krijgt met spanningen, conflicten en onbegrip uit de omgeving.

Met uw eigen (hulp)vragen kunt u in Friesland terecht bij:

  • de Familieraad
  • de onafhankelijke Familievertrouwenspersoon

Onder ‘Meer informatie' aan de rechterzijde van de pagina vindt u een overzicht waarin u kunt lezen welke mogelijkheid het beste bij u past.

Thema-avonden en bijeenkomsten

Ook organiseert GGZ Friesland samen met de Familieraad ieder jaar thema-avonden voor familieleden en andere naastbetrokkenen van patiënten. Zo'n avond kan gaan over een specifieke psychiatrische aandoening zoals psychose, borderline, dementie of een angststoornis. Maar het kan ook gaan over een onderwerp als loslaten. De thema-avonden vinden plaats op verschillende GGZ-locaties in Friesland.

Jaarlijkse Familiedag

Jaarlijks organiseert de Familieraad een provinciale bijeenkomst voor familieleden. Deze vindt altijd plaats in de maand november. Wilt u hiervoor een uitnodiging ontvangen? Stuur dan een e-mail naar familieraad@ggzfriesland.nl.