GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Voor verwijzers

Als verwijzer bent u een belangrijke schakel in de hulpverlening. U bepaalt samen met uw patiënt of een verwijzing naar GGZ Friesland nodig is.
 

Snel naar:

Aanmelden kan op vijf manieren:

  • via Zorgdomein
  • Via de mail: aanmelding@ggzfriesland.nl
  • per brief aan GGZ Friesland, locatie Jelgerhuis, postbus 466, 8901 BG Leeuwarden onder vermelding van ‘aanmelding'
  • per fax 058 28 48 700
  • telefonisch via 058 28 48 777 (alleen in geval van crisis)

> Lees meer over aanmelden en zorgdomein

 

Aanmelden via de website is niet meer mogelijk

Vanaf mei 2017 krijgt GGZ Friesland een nieuwe website. Bij de ontwikkeling van deze site hebben we uiteraard ook gekeken naar de beveiliging van de patiëntgegevens. Hieruit blijkt dat het aanmeldformulier op onze website niet meer voldoet aan de huidige eisen rondom gegevensbeveiliging. Bovendien zijn er steeds minder verwijzers die gebruikmaken van het aanmeldformulier. We bieden het aanmeldformulier daarom niet meer aan op onze nieuwe website. Wij verzoeken u daarom gebruik te maken van één van onze andere mogelijkheden.

GGZ verwijshulp

De GGZ verwijshulp is een praktisch hulpmiddel voor verwijzers. Aan de hand van vijf criteria wordt u door het verwijsproces geloodst en krijgt u ondersteuning bij het maken van een juiste keuze voor een echelon. Met dit instrument kunt u een inschatting maken waar uw patiënt behandeld moet worden: in de huisartsenzorg, basis ggz of de specialistische ggz. De GGZ verwijshulp is ontwikkeld in samenwerking met eerstelijnspsychologen, huisartsen en praktijkondersteuners en is voor iedereen beschikbaar.

www.ggzverwijshulp.nl

Indicaties voor doorverwijzing

U kunt patiënten bij GGZ Friesland aanmelden voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. Wij beschikken daarnaast over mogelijkheden voor acute opvang van psychiatrische crises en beschermde woonvoorzieningen.

GGZ Friesland biedt zorg vanuit vijf onderdelen. Hieronder vindt u de onderdelen waarnaar u kunt doorverwijzen. Ook vindt u waar u dit onderdeel kunt vinden in Zorgdomein.

Wanneer u wilt herverwijzen, bijvoorbeeld van GGZ Friesland naar Denk (specialistisch naar basis GGZ) dan kan dat via Zorgdomein. In de bijlage (zie downloads onderaan de pagina) vindt u een korte instructie.


Specialistische GGZ: Psychiatrische stoornissen en ernstigere psychische problemen: 
In Zorgdomein te vinden onder de categorie Psychiatrie/GGZ, GGZ Friesland.
U kunt zelf een inschatting maken welke problemen uw patiënt heeft en daarvoor aanmelden.

Patiënten jonger dan 18 jaar:
In Zorgdomein te vinden onder de
categorie Psychiatrie/GGZ,
GGZ Friesland en wanneer
u kiest voor kinderen/jeugd
verwijst u naar Kinnik.

Generalistische basis-GGZ:
In Zorgdomein te vinden onder
de categorie Psychiatrie/GGZ,
Denk (generalistische Basis GGZ)
Friesland.Wonen, werken en dagbesteding: 
In Zorgdomein te vinden onder de
categorie Psychiatrie/GGZ, Verwijsreden niet gespecificeerd /overig, GGZ Friesland, werken leren activiteiten (MindUp).Psychiatrie en verstandelijke beperking:
In Zorgdomein te vinden onder de categorie Psychiatrie/GGZ en dan Verstandelijk Gehandicaptengeneeskunde of verwijsreden niet gespecificeerd/overig GGZ Friesland o.v.v. De Swaai.


Meer informatie: