GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


VIP-team

Jaarlijks krijgen ongeveer 100 tot 120 jongeren in Friesland te maken met een eerste psychose of de mogelijke voortekenen daarvan; prodromen.

Welke klachten en verschijnselen?

In een prodromale fase kunnen mensen problemen krijgen die er eerst niet waren. Vaak is er al langere tijd sprake van bijzondere ervaringen  zoals  het gevoel hebben er niet bij te horen, dingen horen die andere mensen niet horen of het idee hebben dat andere mensen bijzonder in je geïnteresseerd zijn. Ook klachten als somberheid, angst, eenzaamheid, concentratieproblemen, terugtrekken, spijbelgedrag en drugsgebruik kunnen voortekenen zijn van een psychose. Op het moment dat deze ervaringen invloed krijgen op het dagelijks leven is het tijd om aan de bel te trekken.

Ook psychotische verschijnselen verschillen van persoon tot persoon en van moment tot moment. Wanneer niet direct behandeling of begeleiding wordt aangeboden kan definitief achterstand ontstaan op het gebied van sociale contacten, wonen, werk en opleiding.

Wat doet het VIP-team?

Om vast te stellen of en in welke mate verschijnselen of klachten prodromaal zijn en een verhoogd risico inhouden voor het ontwikkelen van een psychose of al sprake is van een psychose gebruikt het VIP-team specifiek ontwikkelde diagnostische vragenlijsten en instrumenten.

Het VIP-team richt zich zowel op het voorkomen van een psychose als op het beperken van schadelijke gevolgen van een psychose op het gebied van wonen, werken, opleiding en sociale contacten.

De begeleiding is erop gericht dat jongeren blijven meedoen in hun eigen omgeving, binnen de sociale context die voor de jongere van belang is. Contact vindt bij voorkeur ook dáár plaats. Er wordt psychiatrische zorg geboden met extra nadruk op de eigen mogelijkheden, zodat maximale ontplooiing mogelijk is ondanks de psychiatrische kwetsbaarheid.

In het provinciaal werkende team zijn alle betrokken disciplines en expertise gebundeld. Het team bestaat uit psychiaters, (GZ-) psychologen, SPV-en, ambulant verpleegkundigen, trajectbegeleiders, een systeemtherapeut, een GGZ Verpleegkundig Specialist en een teammanager. Het team wordt ondersteund door een eigen secretariaat.

Waar kan ik terecht?

Aanmelding kan via de reguliere aanmeldingsvoorzieningen bij GGZ Friesland. Klik hier voor patiënt aanmelden.