VIP-team

Uitleg doel Expertnetwerk psychosezorg

Over het algemeen komen psychotische ervaringen veel voor, ongeveer 7-18% van de bevolking rapporteert wel eens een psychotische ervaring te hebben. Hierbij kan gedacht worden aan af en toe je naam horen roepen of het idee hebben dat iemand over je praat tot het zien van schimmen of het voelen van aanrakingen zonder dat er iets of iemand in de buurt is. Deze ervaringen zijn normaal en niet direct reden tot zorg. Wanneer deze ervaringen echter dusdanig ernstig worden dat iemand er niet meer goed los van kan komen en het zijn of haar leven gaat beheersen, kan er sprake zijn van een psychiatrische aandoening. Er kan dan sprake zijn van een psychotische stoornis, maar psychotische symptomen komen ook voor als onderdeel van andere stoornissen zoals angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Mensen met een psychose zijn het contact met de werkelijkheid (deels) kwijt.? Dit komt door een verstoring van de verwerking van informatie door de hersenen. Patiënten kunnen last hebben van:? 

  • Hallucinaties (iemand hoort, ziet, ruikt, voelt of proeft dingen die er voor anderen niet zijn);? 
  • Wanen (men heeft overtuigingen of gedachten die niet kloppen met de werkelijkheid)? 
  • Verwardheid (de gedachten van de patiënt zijn onsamenhangend en moeilijk te sturen, waardoor anderen moeite hebben om te begrijpen wat iemand bedoelt en andersom).? 

Het doel is dat iemand het leven thuis, op het werk of op school en in de vrije tijd weer op kan pakken. Hiermee streven wij ernaar om niet alleen symptomen te bestrijden, maar ons ook te richten op het herstel op alle levensgebieden.?? 

De experts, die lid zijn van het expertnetwerk psychosezorg, binnen de verschillende?JVC's, FACT-teams en toekomstige regioteams zullen zich op behandeling van deze doelgroep richten, maar om deze teams verdere ondersteuning te bieden bij de behandeling is er een expertnetwerk ontwikkeld. Mocht de behandeling stagneren of mochten er andere vragen zijn dan kan er altijd contact opgenomen worden voor overleg of eventueel een consultatie. Op deze pagina zie je extra informatie voor behandeling, maar ook bij wie je terecht kunt met je vragen.?? 

Meer weten?

Direct hulp nodig?