VIP-team

Het team van Vroegtijdige Interventie Psychoses is er voor mensen vanaf 15 jaar die voor het eerst een psychose meemaken. Tijdens de behandeling leren patiënten zichzelf goed kennen, ontdekken ze wat een psychose inhoudt en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Het doel is om te voorkomen dat iemand weer een psychose krijgt en om het leven thuis, op het werk of school en in de vrije tijd weer op te pakken. 

Het VIP-team bestaat uit, verpleegkundigen, casemanager, verpleegkundig specialisten, GZ-psychologen, een psychiater, een systeemtherapeut, een trajectbegeleider en een ervaringsdeskundige. 

De thuisbasis van het VIP-team is Sixmastraat 2 in de Hege Wier in Leeuwarden. Van daaruit gaat het team langs bij patiënten in de hele provincie Friesland. 

Meer weten?

Direct hulp nodig?