Verpleegkundig Specialist

Geplaatst op: 18-09-2019 | Solliciteren voor: 21-10-2019

Verpleegkundig Specialist (m/v) FACT Leeuwarden Centrum
Cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) die problemen hebben op het vlak van wonen, werken of bijvoorbeeld sociale contacten. Crisisinterventie. Werken aan Herstel. Bemoeizorg. De multiproblematiek waar onze cliënten mee te maken hebben vraagt om een toegespitste aanpak: het samenkomen van psychiatrische expertise, verslavingsdeskundigheid en wijkgerichte aanpak van sociale problematiek krijgt vanaf januari 2020 gestalte in één breed samengesteld team van medewerkers uit alle drie de organisaties (GGZ Friesland, VNN en Gemeente Leeuwarden). Als Verpleegkundig Specialist kun je een verbindende rol spelen in coaching en vorming van het nieuwe team, het mede vorm geven en ondersteunen van een gezamenlijk (behandel-) beleid, naast het voeren van een eigen caseload. Kortom: FACT Leeuwarden Centrum heeft jou nodig!

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. FACT-teams bieden intensieve, langdurige, multidisciplinaire en outreachende zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) en problemen op meerdere levensgebieden (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). Er wordt samengewerkt met familie en naasten, maar ook met sociale wijkteams, andere instanties in de wijk en ketenpartners zoals VNN of ZIENN.

Het team van FACT Leeuwarden Centrum is het jaar 2019 enthousiast gestart met een aantal nieuwe teamleden. Herstel en veranderdoelen vanuit cliëntenperspectief staan voorop. We zoeken voor het team een verpleegkundig specialist met een proactieve en stimulerende houding, die een coachende regierol voor de andere teamleden op zich kan nemen. Vanuit jouw rol als regiebehandelaar werk je binnen het medische domein nauw samen met de psychiater. Uitbreiden van netwerksamenwerking met wijkteam en VNN in een nieuw te vormen gezamenlijk team is o.a. speerpunt voor 2020, naast het ontwikkelen van verpleegkundige diagnostiek en behandeling, het implementeren van leefstijl en herstelgerichte interventies. Spreekt dit jou aan? Stap binnen in de unieke wereld van FACT! We willen het team graag versterken met een energieke en enthousiaste:

Verpleegkundig Specialist
28 - 32 uur per week


GGZ Friesland werkt vooruitstrevend aan het continu verbeteren en ontwikkelen van de zorg. Het herwinnen van de eigen regie van de patiënt staat daarbij centraal. De FACT-methodiek is een landelijke, gecertificeerde vorm van zorgverlening.

De verpleegkundig specialist (VS) biedt in het FACT-team binnen de directe patiëntenzorg evidence based verpleegkundig specialistische behandeling in combinatie met geprotocolleerde medicamenteuze behandeling binnen de eigen competentiegebieden. Als verpleegkundig specialist ben je regiebehandelaar, waarbij je verpleegkundige diagnostiek verricht, de zorgvraag typeert en een DSM 5 classificatie opstelt. Je stelt in overleg met het team een behandelplan op en behandelt patiënten met ernstige en of langdurende psychiatrische problematiek en hun systeem. Voert (voorbehouden) handelingen uit, coördineert behandeling en consulteert/werkt samen met andere disciplines. De behandeling is gericht op herstel van het functioneren en omvat activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van eigen regie en zelfmanagement. Je beoordeelt welke zorg geïndiceerd is en of doorverwijzing nodig is en coördineert dit. Je bent beschikbaar voor consultatie binnen het eigen team of andere betrokken partijen/verwijzers. Als verpleegkundig specialist ben je in staat om collega’s te ondersteunen bij crisissituaties of om zelf crisisinterventies uit te voeren. Je bent in staat om bij complexe situaties collega’s te consulteren en (her)kent de grenzen passend bij jouw eigen verantwoordelijkheden.

De verpleegkundig specialist participeert in (wetenschappelijk) onderzoek en bevordert de ontwikkeling van de inhoud van het verpleegkundig vakgebied en het borgen van de verpleegkundige expertise. Een belangrijk deelaspect is het coachen van het team inzake deskundigheidsbevordering en innovatie. Als verpleegkundig specialist breng je een innovatieve en onderzoekende geest met je mee en ben je in staat om over grenzen heen te denken en de verbinding met andere partijen te zoeken.

Wij vragen:

 • een afgeronde (of binnen korte tijd af te ronden) 3-jarige opleiding op Masterniveau van GGZ-Verpleegkundig Specialist art. 14;
 • goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • ontwikkelingsgericht en affiniteit met organisatorische aspecten;
 • humor, enthousiasme en slagvaardigheid;
 • een klant- en resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking, waarbij affiniteit met de doelgroep EPA noodzakelijk is;
 • onder druk weloverwogen en daadkrachtig kunnen handelen;
 • participeren in de 24-uurs crisisdienst van GGZ Friesland;
 • kan een brugfunctie vertolken tussen betrokken partijen en bekijkt situaties vanuit meerde invalshoeken;
 • neemt het voortouw/initiatief bij complexe vraagstukken en kan het management gevraagd en ongevraagd van advies voorzien;
 • kan teamleden aansturen op basis van hun competenties en kan reflecterende vragen stellen aan zichzelf en aan het team als geheel;
 • integriteit en betrouwbaarheid.

Wij bieden:

 • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ;
 • salaris conform de CAO GGZ (FWG 65);
 • een dynamische werkplek en een prettige werksfeer met volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen;

Informatie en sollicitatie:
Je sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer BG19122, kun je voor 21 oktober a.s. sturen naar
vacatures@ggzfriesland.nl. Voor inlichtingen over de functie staat Corina Haasnoot (manager behandelzaken van FACT Leeuwarden) of Anne Groeneveld (manager bedrijfsvoering) je graag te woord. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 058 - 2932732.

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?