GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Trauma Verwerkingskliniek

In maart 2014 heeft GGZ Friesland een Trauma Verwerkingskliniek geopend. Dit is een klinische module gericht op traumaverwerking, waarbij patiënten die ernstig getraumatiseerd zijn een intensief behandelprogramma volgen gedurende twaalf weken. Het doel is verwerken van trauma en het verminderen van PTSS-klachten (Post Traumatische Stress Stoornis). De behandeling is ook voor mensen van buiten de provincie Friesland toegankelijk.

Voor wie?

De behandeling is bedoeld voor mensen met ernstige PTSS die een verwerkingsgerichte behandeling willen en daarnaast complicerende factoren die een ambulante behandeling bemoeilijken. Hierbij kan het gaan om de neiging of pogingen tot suïcide, automutilatie, risicovol (impulsief) gedrag, misbruik van alcohol, drugs of medicatie, een eetstoornis of ernstige dissociatieve kenmerken. Er worden duidelijke veiligheidsafspraken gemaakt over destructief gedrag tijdens de behandeling. Motivatie voor de behandeling is een belangrijke voorwaarde voor deze intensieve en zware behandeling.
 

Natraject

Na de klinische module kan gebruik worden gemaakt van een poliklinisch natraject voor de mensen die binnen GGZ Friesland zijn verwezen. Dit ambulante vervolg kan gericht zijn op verwerking welke bestaan uit een beperkt aantal verwerkingssessies en/of kan gericht zijn op rehabilitatie met als doel consolidatie van het geleerde en dit toe te passen in de praktijk. Hiervoor wordt de nazorggroep ingezet en een 5-strippenkaart voor individuele contacten met een sociotherapeut.

Voor de mensen die extern verwezen zijn, is een goede overdracht van belang, omdat patiënten altijd weer terug worden verwezen naar de verwijzende instelling. Om de afstemming met verwijzers te optimaliseren wordt tijdens de opname actief contact onderhouden met verwijzers.

Aanmelden

Het is aan te bevelen om vooraf overleg te hebben met de specialist over een eventuele verwijzing. Dit kan op onderstaande tijden via het nummer: 088-3365601.

Maandag 12:30 - 13:00 uur Afke van der Hoek
Woensdag 13:00 - 13:30 uur Mia de Wolf
Donderdag 12:30 - 13:00 Afke van der Hoek
Vrijdag 12:30 - 13:00 uur Mia de Wolf

De aanmelding kan door een huisarts of psychiater naar bureau aanmeldingen worden gestuurd van GGZ Friesland. Het is handig om informatie mee te sturen over de diagnose en beloop van eerdere behandelingen, om de diagnostiek te voorspoedigen.