GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Specifieke fobie

Cognitieve gedragstherapie bij een specifieke fobie

De behandeling van een specifieke fobie bestaat vooral uit geleidelijke, stapsgewijze blootstelling aan de situaties waar u bang voor bent. Eerst wordt er een zogenaamde ‘angstladder' gemaakt. Dit is een overzicht op papier van alle situaties waar u bang voor bent en deze situaties worden in volgorde van moeilijkheid onder elkaar gezet.

Blootstellingoefeningen

Bij deze oefeningen worden afspraken gemaakt over het stap voor stap opzoeken van de verschillende situaties, te beginnen met de minst moeilijke situaties en geleidelijk aan worden er situaties opgezocht die steeds moeilijker zijn. De bedoeling is dat u telkens net zo lang in een situatie blijft tot dat de angst is gedaald. Zo kunt u geleidelijk vertrouwd raken met de gevreesde situaties en kan het zelfvertrouwen stap voor stap worden opgebouwd.

De blootstellingoefeningen worden soms tijdens de behandelafspraken uitgevoerd, maar moeten ook bij wijze van huiswerkopdrachten zelfstandig worden gedaan.

Ontspanningsoefeningen

Bij de meeste vormen van een specifieke fobie is het nuttig om ook ontspanningstechnieken aan te leren. Wanneer het lukt om in een beangstigende situatie het lichaam te ontspannen, zult u de situatie beter kunnen hanteren.

Een uitzondering hierop is wanneer u last heeft van een bloed-, letsel- of injectiefobie. Een dergelijke fobie gaat vaak gepaard met angst voor flauwvallen. Om flauwvallen te voorkomen dient u juist te leren de spieren aan te spannen, in plaats van te ontspannen. Het aanspannen van de spieren zorgt voor een verhoging van de bloeddruk, waardoor de kans op flauwvallen kleiner wordt.

Denkgewoonten

Als derde behandelonderdeel kan cognitieve therapie worden toegepast. Dit houdt in dat er systematisch wordt stil gestaan bij de wijze waarop de angst in stand wordt gehouden door automatische negatieve denkgewoontes die u kunt hebben over de gevreesde situaties. Deze denkgewoontes worden in kaart gebracht en in gezamenlijk overleg wordt gezocht naar andere, meer realistische denkwijzen.