Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Geplaatst op: 19-07-2019 | Solliciteren voor: 28-08-2019

Binnen FACT Jeugd Friesland hebben we een vacature voor de functie van

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
28 - 32 uur per week
(locatie: Sneek)

FACT Jeugd Fryslân
GGZ Friesland, Reik en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) vormen sinds 1 juli 2015 gezamenlijk FACT Jeugd Fryslân, met locaties in Leeuwarden, Sneek en Drachten.

FACT Jeugd is een traject waarin kinderen en jongeren én hun gezin specialistisch worden behandeld. Het gaat om jongeren met meervoudige problematiek. FACT is een vorm van behandeling waarbij het kind en zijn omgeving hulp kunnen krijgen op verschillende leefgebieden; middelengebruik, gokken en/of gamen, psychiatrische problematiek, lichamelijke gezondheid en psychosociale ontwikkeling. De teams van FACT Jeugd Fryslân bestaan uit verschillende disciplines en hulpverleners uit de drie samenwerkingsorganisaties die gezamenlijk de kennis hebben en delen om zo optimaal mogelijk te werken aan het herstel van de jongeren. Er wordt samengewerkt met school, werk en buurt.  FACT werkt zowel poliklinisch als ambulant. Dit betekent dat behandeling en begeleiding zowel op een locatie van de zorgorganisatie als thuis, op school, op het werk of op straat kan plaatsvinden. Het doel van FACT Jeugd is om de problematiek bij kinderen en jongeren te verminderen, om hun ontwikkeling weer op gang te brengen of om te proberen hun leven weer op orde te krijgen.

Functie-informatie:

 • Voeren van intakegesprekken met cliënten, verzamelen van gegevens ten behoeve van diagnostiek en indicatiestelling.
 • Formuleert samen met de cliënt de hulpvraag.
 • Levert een belangrijke bijdrage aan he opstellen van behandelplannen en het bespreken daarvan met de cliënten en binnen het multidisciplinair overleg.
 • Behandelen, begeleiden en ondersteunen van cliënten en het systeem daarbij betrekken.
 • Afstemmen van de zorg met andere instanties, bemiddelen bij opname en verwijzing. Vervullen van een consultatieve rol en een signalerende functie op alle levensgebieden.
 • Verrichten van de behandeling en begeleiding volgens afgesproken kwaliteitseisen.
 • Werken volgens de productienormering en zorgdragen voor tijdige en correcte registratie en verslaglegging.
 • Verrichten van verpleegkundige handelingen. Vervullen van een signalerende en controlerende rol inzake medicatiegebruik en het toedienen van depot.
 • Onderhouden van de nodige contacten met (huis)artsen en psychiaters.
 • Geeft advies, consultatie en dienstverlening aan professionele hulpverleners binnen en buiten de instelling.
 • Verrichten van activiteiten in het kader van OGGZ, zoals casefinding, bemoeizorg en zorgtoeleiding, waarbij wordt samengewerkt met lokale ketenpartners en wordt deelgenomen aan extern overleg.
 • Leveren van een bijdrage aan het verder ontwikkelen van het zorgbeleid op teamniveau.

Wij vragen:

 • Je hebt een afgeronde opleiding SPV of bent bezig deze opleiding af te ronden. Bij voorkeur heb je enkele jaren ambulante werkervaring.
 • Je hebt affiniteit met cliënten met zowel ernstige verslavings- als ernstige psychiatrische problemen.
 • Je hebt kennis van verslavende middelen, middelengebruik en verslavingsgedrag of bent bereid je hier in te verdiepen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met diverse behandel- en begeleidingsmethodieken, dan wel de bereidheid om je daarin te scholen.
 • Je hebt een herstel-, klant- en resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking.
 • Je hebt goede communicatieve- en computervaardigheden.
 • Je bent in staat om onder druk en in risicosituaties, weloverwogen en daadkrachtig te kunnen prioriteren en te handelen en indien nodig tijdig hulp en afstemming te zoeken.
 • Je bent in staat om (pro)actief en constructief contact te leggen met de doelgroep en dit contact te onderhouden.
 • Je hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen en je bent in staat eigen grenzen te bewaken.
 • Je beschikt over een flexibele en creatieve instelling.
 • Je hebt gevoel voor humor, je bent positief ingesteld en je bent een coöperatieve collega.
 • Je kunt zowel goed in teamverband als zelfstandig werken.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs en eigen vervoer. Dit is noodzakelijk in verband met het ambulante karakter van de functie.

Wij bieden:

· Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; 
· Inschaling in FWG functiegroep 55;
· Overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ.

Procedure:
Voorafgaande aan de sluitingsdatum, bieden we je de gelegenheid kennis te maken met een aantal teamleden. Zo kun je de sfeer proeven en je vragen stellen. We hopen hiermee dat je een goed beeld van ons als team krijgt, onze doelgroep en de functie.
Deze kennismaking vindt plaats op maandag 26 augustus van 16.00-17.00uur op onze locatie aan de Bolswarderbaan1 in Sneek (Antonius Ziekenhuis).
Voor deze kennismaking hoef je je niet aan te melden.  

Informatie en sollicitatie:
Voor informatie kun je contact opnemen met Kirsten van Dongen, manager FACT Jeugd Fryslân, telefoonnummer 06 – 18770237.
Je sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer HB 19100 kun je uiterlijk 28 augustus 2019 sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl.

De gesprekken vinden plaats op woensdagochtend 7 september 2019.

 

 

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?