Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Geplaatst op: 22-10-2019 | Solliciteren voor: 18-11-2019

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (m/v) FACT Leeuwarden Centrum
Cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) die problemen hebben op het vlak van wonen, werken of bijvoorbeeld sociale contacten. Crisisinterventie. Werken aan Herstel. Bemoeizorg. De multiproblematiek waar onze cliënten mee te maken hebben vraagt om een toegespitste aanpak: het samenkomen van psychiatrische expertise, verslavingsdeskundigheid en wijkgerichte aanpak van sociale problematiek krijgt vanaf januari 2020 gestalte in één breed samengesteld team van medewerkers uit alle drie de organisaties (GGZ Friesland, VNN en Gemeente Leeuwarden). Als SPV heb jij de mogelijkheid om hier jouw expertise in te brengen en mee te werken aan een gezamenlijk (behandel-) beleid, naast het voeren van een eigen caseload. Kortom:

Spreekt dat jou aan? Kom dan het nieuw samengestelde team van GGZ Friesland, VNN en Gemeente Leeuwarden versterken! We zoeken voor het team een SPV  met een proactieve en enthousiaste houding, die het als een uitdaging ziet om aan dit nieuwe project mee te werken, waar het team van FACT Leeuwarden Centrum aan deel gaat nemen.

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. FACT-teams bieden intensieve, langdurige, multidisciplinaire en outreachende zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) en problemen op meerdere levensgebieden (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). Als gespecialiseerd herstel ondersteunend en behandelteam, geven wij de patiënt de regie over zijn/haar eigen herstel- en veranderproces en bieden wij inhoudelijke behandeling en zorgcoördinatie vanuit de HOZ-principes. De naastbetrokkenen zijn daarbij altijd in beeld en hebben hun eigen regierol in de triade. Voor FACT Leeuwarden Centrum zijn wij op zoek naar een:

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)
24 - 32 uur per week
 

FACT Leeuwarden Centrum heeft het “ontschotten” van zorg hoog in het vaandel. Om de toename van de complexe problematiek binnen onze regio goed te kunnen behandelen willen we daarbij meer en ook anders samenwerken met interne ketenpartners en experts uit onze eigen organisatie om tot hoog kwalitatieve zorg te komen (specialistische zorgprogramma’s).
We willen daarnaast, samen met onze ketenpartners VNN en de wijk -en gebiedsteams, ons verder ontwikkelen tot één netwerkorganisatie, waar eenvoudig en snel de zorg voor patiënten op- en afgeschaald kan worden, we snel in, en weer uit kunnen stappen in lopende begeleidingsprocessen en aan een ieder in het netwerk die het nodig heeft aanvullende kennis en expertise rondom individuele patiënten bieden. Dit project start in januari 2020.
 

Kern van de functie:

Het bieden van sociaalpsychiatrische verpleegkundige zorg  gericht op herstel en behandeling d.m.v. sociaal psychiatrische verpleegkundige methodieken, met de ICF en de Herstelvisie als basis, en het uitvoeren van behandeling en intensieve/hoog-complexe begeleiding aan patiënten met multi-problematiek, veelal in de thuissituatie. Treedt handelend op in crisissituaties en maakt samen met de patiënt signaleringsplannen. Voert zelfstandig individuele of eventueel groepsgerichte behandelonderdelen uit. Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, presentie, motiverende gespreksvoering en conflicthantering zijn van belang in de contacten met onze patiënten met een complexe psychiatrische zorgvraag. Er is een hoge mate van zelfstandigheid voor de eigen caseload, maar ook volop mogelijkheden tot shared werken met andere collega’s, verpleegkundigen en behandelaren, vanuit het gezamenlijke team, waar FACT Centrum straks onderdeel van is. Vanwege het vorige, maar in de organisatie nog bekende profiel van FACT Centrum is het vermelden waard, dat de groep mensen met o.a. dak- en thuisloosheid door het ACT-team wordt geholpen en niet langer vanuit FACT Centrum.
 

Functie-informatie:

 • Verzamelt informatie over de patiënt in het kader van indicatiestelling en diagnostiek d.m.v. intakegesprekken, observaties en het verzamelen van gegevens bij andere instellingen en/of verwijzers. Bemiddelt bij opname en verwijzing.
 • Levert zo nodig een bijdrage aan de medicamenteuze therapie door o.a. observatie van de werking/bijwerking van voorgeschreven medicatie, het toedienen van een depot en het uitvoeren van controles.
 • Ondersteunt en begeleidt patiënten bij hun sociale en maatschappelijke integratie (rehabilitatie).
 • Begeleidt en ondersteunt patiënten (en hun omgeving) bij praktische problemen, bijvoorbeeld op het vlak van uitkering en huisvesting.
 • Overlegt in dat verband met de medewerkers uit het deelnemende wijkteam of andere voorzieningen (zorgcoördinatie).
 • Verwijst patiënten zo nodig naar geëigende externe instanties of voorzieningen en verzorgt hiervoor vervolgbegeleiding.
 • Onderhoudt contacten met behandelende en verwijzende instanties.
 • Geeft advies, consultatie en dienstverlening aan professionele hulpverleners binnen en buiten de instelling (coaching van collega’s en netwerkpartners).
 • Activiteiten in het kader van de OGGZ casefinding, zorgtoeleiding en samenwerking ketennetwerk.
 • Participeert in diverse overlegsituaties, zoals werk- en projectgroepen.
 • Zorgt voor verslaglegging in het patiëntendossier en verricht administratieve taken op het vakgebied.

 

Wij vragen:

 •  Een post-HBO opleiding sociaal psychiatrisch verpleegkundige, en BIG-geregistreerd.
 •  Affiniteit met de EPA doelgroep en bij voorkeur ervaring in ambulante hulpverlening;
 •  Kennis en ervaring met dubbeldiagnose-problematiek, IDDT en forensische problematiek is een pré.
 • Een klant- en resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking en nauwe samenwerking in de ketenzorg;
 • Een medewerker die onder druk en in risicosituaties weloverwogen en daadkrachtig handelt;
 • Een zelfstandige en proactieve, flexibele houding en creativiteit. Onderhandelingsvaardigheid. Denken en handelen in oplossingen. Integriteit en betrouwbaarheid.
 • Een medewerker met affiniteit met zorglogistiek en in het bezit van rijbewijs B


Wij bieden:

 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de intentie deze bij goed functioneren om te zetten naar onbepaalde tijd;
 • Inschaling in FWG functiegroep 55;
 • Overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ.
   

Inlichtingen en sollicitatie:

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Corina Haasnoot (manager behandelzaken) telefoonnummer 06 –20405646, of met Anne Groeneveld (algemeen manager) telefoonnummer 06 –20218425. Je sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer HB19110 kun je voor 18 november 2019 sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl.

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?