Een kritische vraag, ontevreden of een klacht?

Laat het ons horen!

GGZ Friesland zet zich in voor goede zorg, die aansluit bij wat u nodig heeft. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat uw behandelaar u niet prettig behandelt. Of omdat u het oneens bent met een beslissing.

Het is belangrijk dat u ons dat zo snel mogelijk vertelt, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Zo voorkomt u dat uw onvrede steeds groter wordt. Wij horen bovendien graag wat beter kan. Niet alleen cliënten, maar ook familie en naasten kunnen hun klachten kenbaar maken.

U kunt uw klacht op verschillende manier aan de orde stellen. We raden u aan om het eerst te bespreken met de medewerker over wie u een klacht heeft. Meestal is een klacht op die manier goed op te lossen.

Lukt dat niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken. Hoe u dat kunt doen en wie u daarbij kan ondersteunen, kunt u lezen in de folder ‘Een kritische vraag, ontevreden of een klacht?’.

Formulieren

Formulier voor het melden van een klacht over verplichte zorg (Wvggz)

Formulier voor het melden van een klacht (Wkkgz)

Contactgegevens

Klachtenfunctionaris GGZ Friesland
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden
Tel: 058 284 88 02
E-mail: klachtenfunctionaris@ggzfriesland.nl

Patiëntenvertrouwenspersonen (pvp)
Cocky Oppelaar (locaties Drachten en Heerenveen)
Tel: 06 47 09 05 17
E-mail: c.oppelaar@pvp.nl

Brian Rokette (locatie Leeuwarden, Franeker, Sneek, Workum)
Tel: 06 30 58 57 12
E-mail: b.rokette@pvp.nl 

Familievertrouwenspersoon (fvp)
Jettie Zijlstra
Postadres: Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden
Tel.: 06 51 03 01 35
E-mail: j.zijlstra@lsfvp.nl

Klachtencommissie voor patiënten en naasten
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden
Tel: 058 284 88 02
E-mail: klachtencommissie@ggzfriesland.nl

Regionale Klachtencommissie Wvggz Friesland
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden
Tel: 058 284 88 02
E-mail: klachtencommissie@ggzfriesland.nl

Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 070 310 53 80
www.degeschillencommissiezorg.nl

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen
Postbus 11144
9700 CC Groningen
Tel: 050 599 26 41
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Burgerlijk recht
Rechtbank Noord-Nederland
Bezoekadres Leeuwarden
Zaailand 102, 8911 BN Leeuwarden
Tel: 088 361 44 44
www.rechtspraak.nl

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (Landelijk Meldpunt Zorg)
Postbus 2115
3500 GC Utrecht
Tel: 088 120 50 20
www.igz.nl

Beslissingen regionale klachtencommissie Wvggz Friesland

De Wet Verplichte GGZ schrijft voor dat de beslissingen van de klachtencommissie worden gepubliceerd. Hieronder kun je de beslissingen downloaden en bekijken.

Meer weten?

Direct hulp nodig?