Een kritische vraag, ontevreden of een klacht?

Laat het ons horen!

GGZ Friesland zet zich in voor goede zorg, die aansluit bij wat u nodig heeft. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat uw behandelaar u niet prettig behandelt. Of omdat u het oneens bent met een beslissing.

Het is belangrijk dat u ons dat zo snel mogelijk vertelt, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Zo voorkomt u dat uw onvrede steeds groter wordt. Wij horen bovendien graag wat beter kan. Niet alleen cliënten, maar ook familie en naasten kunnen hun klachten kenbaar maken.

U kunt uw klacht op verschillende manier aan de orde stellen. We raden u aan om het eerst te bespreken met de medewerker over wie u een klacht heeft. Meestal is een klacht op die manier goed op te lossen.

Lukt dat niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken. Hoe u dat kunt doen en wie u daarbij kan ondersteunen, kunt u lezen in de folder ‘Een kritische vraag, ontevreden of een klacht?’.

Download de folder 'Een kritische vraag, ontevreden of een klacht?'

Download de folder 'Klachtencommissie voor patiënten'

Download de folder 'Klachtencommissie voor familie en naasten'

Download het klachtenformulier

Download Klachtenregeling GGZ Friesland

Download Technische Klachtenreglement Bopz

Download Technisch Klachtenreglement Wkkgz

Contactgegevens

Klachtenfunctionaris
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden
Tel: 058 284 88 02
E-mail: klachtenfunctionaris@ggzfriesland.nl

Patiëntenvertrouwenspersonen (pvp)
Cocky Oppelaar (locaties Dokkum, Leeuwarden, Sneek, Drachten en Heerenveen)
Tel: 06 47 09 05 17
E-mail: c.oppelaar@pvp.nl

Carla Andringa (locatie Franeker)
Burgemeester J. Dijkstraweg 6
8801 PG Franeker
Tel: 06 19 98 59 60
E-mail: c.andringa@pvp.nl

Familievertrouwenspersoon (fvp)
Jettie Zijlstra
Postadres: Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden
Tel.: 06 51 03 01 35
E-mail: j.zijlstra@lsfvp.nl

Klachtencommissie voor cliënten en naasten GGZ Friesland
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden
Tel: 058 284 88 02
E-mail: klachtencommissie@ggzfriesland.nl

Meer weten?

Direct hulp nodig?