GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Over FACT

‘GGZ Friesland heeft mij na mijn opname geholpen met mijn huis. Ik ben erg blij met de hulp van het FACT-team. Ze helpen mij door moeilijke periodes heen te komen. Zo is mijn broer een tijdje geleden overleden. Hier had ik het erg moeilijk mee, nog steeds eigenlijk. Het was erg fijn dat mijn vaste verpleegkundige Grietje is meegegaan naar zijn begrafenis.’

Gea, patient van FACT

 

Begeleiden, behandelen en ondersteunen

Het voornaamste doel van FACT is om patiënten zo dicht mogelijk in hun eigen leefomgeving te begeleiden, behandelen en ondersteunen. De behandeling en begeleiding sluiten aan bij het gewone leven van de patiënt. Een FACT-team richt zich daarom niet alleen op het verminderen van de psychische klachten, maar ook problemen op het gebied van wonen, werken, financiën, sociale relaties en vrijetijdsbesteding.

FACT-teams zoeken daarbij actief contact met familie, de buurt en andere instanties (zoals woningcorporaties, welzijnsinstellingen, huisartsen). Meerdere teamleden kunnen tegelijk of afwisselend actief betrokken zijn bij de directe hulpverlening.

Werkwijze

Een FACT-team bestaat uit de volgende medewerkers:

  • Psychiater
  • GZ psycholoog
  • Verpleegkundig specialist
  • Verslavingsmedewerker
  • Trajectbegeleider
  • Ervaringsdeskundige
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV)
  • Ambulant verpleegkundigen
  • Agogisch werker

Alle genoemde specialismen zijn bij de zorg betrokken van deze patiëntengroep en werken nauw samen. Het team bezoekt patiënten en/of betrokkenen op de plaats waar zij zich bevinden. Dat kan thuis zijn, maar ook bijvoorbeeld in beschermde woonvormen, pensions, tijdelijk een klinische opname of binnen de maatschappelijke opvang. Het team komt langs als mensen uit de omgeving zich zorgen maken of als de persoon zelf contact met het team zoekt. Het FACT-team biedt van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur zorg. Buiten kantoortijden wordt in crisissituaties de crisisdienst ingeschakeld. Binnen kantooruren doet het FACT-team zelf de crisisinterventie.
Wanneer er sprake is van een crisis, wordt de intensiteit van de behandeling ‘opgeschaald’. De ambulant verpleegkundige kan dan een beroep doen op het hele team; ook andere teamleden doen dan huisbezoek. Zo kan soms zelfs dagelijks huisbezoek worden georganiseerd. Deze extra intensieve zorg duurt zo lang als nodig is; vaak lukt het daardoor om opname in een kliniek te voorkomen.

Wil jij werken voor één van onze FACT-teams? Bekijk de vacatures bij onze FACT-teams

Bemoeizorg

Bij mensen die geen hulpvraag hebben, maar bij wie het vermoeden is dat zij een ernstige psychiatrische aandoening hebben wordt bemoeizorg geboden. Hierbij wordt actief contact gezocht met de patiënt en ingegaan op signalen zoals zorgen over psychische gezondheid, overlast en vervuiling die vanuit de directe omgeving komen (bijvoorbeeld woningbouwvereniging of politie).

Wat doet een FACT-team?

Een FACT-team biedt verschillende vormen van zorg, die afhangt van de fase van herstel waarin de patiënt zich bevindt. Er zijn drie fasen te onderscheiden:

1. Ontregeling; dit is de fase waarbij symptomen toenemen en sprake is van een risico op terugval. In deze fase is meestal een intensivering van zorg nodig met behulp van een probleemgerichte en actiegerichte benadering. In een enkel geval worden patiënten klinisch opgenomen.
2. Behandeling; hierbij gaat het om behandeling volgens de richtlijnen zoals medicamenteuze behandeling, psychologische interventies, diagnostiek en vaardigheidstraining.
3. Herstel; in deze fase is er meer aandacht voor de eigen doelen van de patiënt, het leren omgaan met de ziekte en het versterken van de autonomie.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de belangrijke naasten van de patiënt zoals familie bij de behandeling betrokken wordt.