GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Ontwikkelingen

‘De huisartsenzorg kenmerkt zich door een sterke poortwachtersfunctie waardoor patiënten met psychische problematiek adequaat worden herkend, behandeld of waar nodig verwezen naar de Generalistische Basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ.'
- Kamerbrief 17 mei 2013

De huisarts krijgt dus een steeds belangrijkere rol in de geestelijke gezondheidszorg. Door deze zorg aan te bieden in de huisartsenpraktijk worden minder mensen met psychische klachten doorverwezen, maar ontvangen deze mensen passende ondersteuning bij de huisarts zelf. Met de nieuwe indeling in de GGZ moet medicalisering worden voorkomen; mensen moeten niet onnodig (lang) in de curatieve zorg behandeld worden. Door deze veranderingen zal er meer druk bij de huisarts komen te liggen.

De huisarts heeft regie

Wanneer een verwijzing naar de Basis- en Specialistische GGZ nodig is, dan treedt de huisarts hierin op als poortwachter. Meer behandelingen zullen in de huisartsenpraktijk plaatsvinden. Huisartsen kunnen om die reden een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg – GGZ (POH-GGZ) inzetten.

Voor meer informatie over ontwikkelingen en veranderingen rondom POH-GGZ, bezoekt u de pagina 'wat verandert er?' waarop wij alle actuele ontwikkelingen bijhouden.