Jongerenteam Friesland

Soms twijfelen kinderen, jongeren en/of hun ouders of ze hulp moeten vragen. Ze weten niet goed of er hulp nodig is of wat ze van de hulpverlening kunnen verwachten. Ook lopen ouders of school soms tegen problemen aan en vragen zij zich af of er iets aan de hand is. Jongerenteam Friesland is er voor deze kinderen, jongeren en ouders die thuis of op school vast lopen of dreigen vast te lopen. Het team speelt in op signalen en gaat op een laagdrempelige manier het gesprek aan, om zo in kaart te brengen waar de behandeling zich op moet gaan richten. Een belangrijk onderdeel hierbij is preventie. Vroege signalering en interveniëren zorgt er vaak voor dat erger kan worden voorkomen. Het contact met de familie, school en andere naastbetrokkenen speelt hierin een belangrijke rol.

De werkwijze
Iedere jongere krijgt een vaste casemanager. Dit is een hulpverlener die de begeleiding en behandeling coördineert en het vaste aanspreekpunt is. De gesprekken met de casemanager en eventuele andere disciplines uit het team vinden zo veel mogelijk plaats in de omgeving van de jongere. Denk hierbij aan de thuissituatie of op school. Gesprekken kunnen ook plaatsvinden bij ons op kantoor.

We werken oplossingsgericht, systemisch en laten de regie zoveel mogelijk bij het kind, de jongere en zijn of haar ouders. Outreachend werken is onze kracht. De hulpverleners van Jongerenteam Friesland kijken samen met de betrokkenen wat helpt om de draad weer op te kunnen pakken.

Meer weten?

Direct hulp nodig?