GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Interessante websites

Hieronder vindt u websites en documenten die voor familie en naastbetrokkenen interessante informatie bieden.

www.eigen-kracht.nl Mensen zijn er voor elkaar, ondersteunen elkaar en vinden oplossingen met elkaar; dit is waar de Eigen Kracht Centrale voor staat.

www.fawaka.nu Fawaka is de organisatie voor jonge mantelzorgers in Friesland.

www.mentorschap.nl/friesland Soms is iemand niet (volledig) in staat om zijn eigen belangen te behartigen op het gebied van begeleiding, verzorging of behandeling. Als familie hierin geen rol kan of wil spelen, dan kan een mentor die de persoonlijke belangen behartigt uitkomst bieden.

www.nabestaandennazelfdodingfrl.nl Deze werkgroep wordt gevormd door vrijwilligers met diverse levensbeschouwelijke achtergronden. Alle leden hebben een dierbaar iemand verloren door zelfdoding. De werkgroep stelt zich ten doel mensen in Friesland, die iemand hebben verloren na een zelfdoding, te ondersteunen.

www.tinz.nl Tinz ondersteunt en begeleidt mensen met geheugenverlies en dementie. Op deze website vindt u informatie over dementie in Friesland. Tinz heeft steunpunten in de hele provincie, waarmee u zelf contact kunt opnemen of gewoon even binnenlopen.

www.alzheimernederland.nl geeft o.a. informatie over het Alzheimer Café; een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. U kunt zoeken naar een locatie bij u in de buurt .

www.jungheimercafe.nl is een initiatief in de Friese plaats Grou, speciaal bedoeld voor de groep jong dementerenden (van 45 tot 70 jaar) en hun naastbetrokkenen.

www.trajectreizen.nl biedt een gevarieerd aanbod vakanties in groepsverband, speciaal voor vakantiegangers die vanwege hun psychische gesteldheid enige begeleiding nodig hebben op reis. Is dit net wat voor uw familielid of naaste? Kijk dan eens op deze site of neem via e-mail contact op met de stichting.