GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


HKZ-Certificaat

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-Certificaat geeft aan of GGZ Friesland voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

GGZ Friesland mag zich sinds 2007 een HKZ-gecertificeerde organisatie noemen. Het HKZ-certifikaat maakt zichtbaar dat de kwaliteit van de organisatie getoetst is aan normen die speciaal voor de zorgsector zijn ontwikkeld.

Ieder jaar wordt GGZ Friesland getoetst of zij nog aan de normen van het certificaat voldoet. Dit betekent dat zij:

  • goed georganiseerd is;
  • cliënten centraal stelt;
  • continu werkt aan optimalisering van het aanbod;
  • betrouwbare resultaten presenteert;
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Toetsing

Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem van GGZ Friesland voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels.

Geldigheid

Als de certificerende instelling constateert dat GGZ Friesland aan de gestelde normen voldoet, geeft zij een HKZ Certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig, mits tussentijds opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.

Meer informatie over het HKZ-Certificaat vindt u op www.hkzcertificaat.nl.