Geestelijke verzorging

De geestelijk verzorgers van GGZ Friesland ondersteunen patiënten en begeleiden hen in het omgaan met geloofs- en levensvragen. Ieder mens zoekt naar de zin van het bestaan. Ervaringen rond ziekte en kwetsbaarheid, verlies en levenseinde kunnen die vragen oproepen. Geestelijke verzorging is geen behandeling, maar kan de behandeling wel ondersteunen.

Geestelijk verzorgers hebben geheimhoudingsplicht. Alles wat u vertelt, blijft vertrouwelijk.

Waar kan een geestelijk verzorger u bij helpen?

Als het leven moeilijk is of wordt, kan het een grote steun zijn met iemand te spreken over twijfel, hoop, geloof en ongeloof. Een geestelijk verzorger kan helpen gevoelens een plaats te geven en te ondersteunen. Naast individuele gesprekken, organiseren geestelijk verzorgers ook groepsgesprekken. Hierin komen zingeving en geloofs- en levensvragen aan de orde. De geestelijk verzorger kan bemiddelen bij het leggen van contacten met kerkelijke en levensbeschouwelijke organisaties.

Contactgegevens

Centraal postadres

Geestelijke verzorging GGZ Friesland
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden
geestelijke.verzorging@ggzfriesland.nl

Geestelijk verzorgers
Kristan de Vries
Malou Swart
Wietske Cuperus


 

Meer weten?

Direct hulp nodig?