Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging 

Levensvragen in verbinding 
Een mens zoekt naar zin als het leven een vraag is


Ervaringen rond ziekte, kwetsbaarheid, verlies en levenskeuzes kunnen allerlei vragen oproepen. Bijvoorbeeld: ‘Waar leef ik voor?’, ‘Wat geeft mij kracht?’, ‘Hoe moet ik verder?’ en ‘Wat is voor mij écht belangrijk?’ Het zijn vragen waarop niemand direct een antwoord kan geven. De geestelijk verzorgers van GGZ Friesland ondersteunen u bij het omgaan met deze levensvragen. Met een geestelijk verzorger kunt u in vertrouwen praten over wat voor u belangrijk is. 


Mogelijkheden 

Naast dat u individuele gesprekken kunt voeren met een geestelijk verzorger is het mogelijk om deel te nemen aan een themagroep. Hierin verkennen we aan de hand van een verhaal of bijvoorbeeld muziek uw eigen levensverhaal. Thema’s rondom zingeving en levensbeschouwing komen dan vanzelf voorbij. Bepaalde situaties vragen soms om speciale ondersteuning. Zo kunt u bijvoorbeeld voor een moeilijke keuze komen te staan. Geestelijk verzorgers kunnen u begeleiden bij het maken van die keuze door samen te ontdekken wat voor u belangrijk is.

Ook bij situaties rond het levenseinde kunnen geestelijk verzorgers u ondersteunen. Naast opvang of begeleiding kan deze ondersteuning bestaan uit het helpen vormgeven van een ritueel. Denk bijvoorbeeld aan een kaars, een gedicht of bepaalde muziek. Daarnaast kan een geestelijk verzorger u helpen bij het vinden van voor u ondersteunend contact met een levensbeschouwelijke instelling. Geestelijke verzorging vindt plaats naast uw behandeling en biedt een vrijplaats waarin u vertrouwelijk kunt delen wat u bezighoudt.

U en ook uw familie en naastbetrokkenen kunnen contact leggen met een van de geestelijk verzorgers via onderstaand emailadres.

Contactgegevens
Mailadres:
gv@ggzfriesland.nl

Postadres:
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden

Direct hulp nodig?