Informatieverwerkingsstoornissen

G-CIS staat voor Gespecialiseerd Centrum voor Informatieverwerkings Stoornissen. Volwassenen en adolescenten met een aandachtstekortstoornis (ADHD of ADD) of een autisme spectrum stoornis (ASS) kunnen met alle daarbij komende psychiatrische problemen bij ons terecht. AD(H)D en ASS zijn informatieverwerkingsstoornissen. Met ‘informatie’ wordt bedoeld: gedachten, gevoelens, geluiden, beelden, geuren en smaken.

De G-CIS-teams zijn klein opgezet zodat de behandelaars goed op elkaar afgestemd blijven. Bovendien zijn alle G-CIS-teamleden ieder op zijn/haar eigen terrein deskundig in de diagnostiek en behandeling van AD(H)D en ASS.

Het is belangrijk vast te stellen wat er precies aan de hand is. Uit een screening kan blijken of AD(H)D of ASS de basis van de problemen is. Ook voor mensen die twijfelen aan hun diagnose kan een screening van belang zijn. Naar aanleiding van de screeningsresultaten kan een passende behandeling volgen, precies op de persoon toegespitst.

Ga voor meer informatie naar de website van G-CIS.

Meer weten?

Direct hulp nodig?