GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Familieraad

De Familieraad bestaat uit familieleden en naastbetrokkenen van patiënten binnen GGZ Friesland. De raad behartigt de gezamenlijke belangen van deze groep. Bij belangen kunt u denken aan goede informatieverstrekking over de behandeling van uw naaste, het in goed overleg met de patiënt u als naaste bij de behandeling te betrekken en het leveren van een bijdrage aan een goed familiebeleid van GGZ Friesland.

De Familieraad binnen GGZ Friesland

GGZ Friesland hecht veel belang aan de inbreng van de Familieraad. De raad praat en denkt daarom op verschillende niveaus mee over de grote lijnen van het beleid. Ook overlegt de raad zes keer per jaar met de Raad van Bestuur van GGZ Friesland. De raad wordt nauw betrokken bij diverse projecten binnen GGZ Friesland.

Wie zitten er in de Familieraad?

De leden van de raad hebben verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. Wat ze gemeen hebben is hun grote betrokkenheid bij de zorgverlening van GGZ Friesland. Ze zijn bijna allemaal familielid of naastbetrokkene van een patiënt en willen hun deskundigheid daarom graag inzetten. De leden stellen zich voor...

Goede samenwerking

Betrokkenheid bij de zorg voor patiënten is essentieel in het werk van de Familieraad. Tegelijkertijd moeten de leden voldoende afstand kunnen houden van de problematiek in hun naaste omgeving. Goede communicatie en doelgerichte samenwerking met alle betrokken partijen spelen daarnaast een belangrijke rol in het werk van de raad. De Familieraad streeft daarom naar een goed contact met de Raad van Bestuur, de Cliëntenraad, de Aandachtsfunctionarissen Familiebeleid in alle organisatie-onderdelen en met verschillende familieorganisaties.

Meer lezen