GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


FACT

Betekenis FACT

FACT staat voor Function Assertive Community Treatment. Sinds maart 2012 heet het team FACT in plaats van ACT. Het gaat hierbij om een behandeling van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening waarbij zorgvragen bestaan op meerdere levensgebieden (wonen, werken, sociale contacten, zelfverzorging enz.).

Werkwijze

Een FACT-team bestaat uit de volgende mensen:

  • Psychiater
  • Psycholoog
  • Verpleegkundig specialist
  • Verslavingsmedewerker
  • Trajectbegeleider
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV)
  • Casemanagers
  • Agogisch werker
  • Ervaringsdeskundige

Alle genoemde specialismen zijn bij de zorg betrokken van deze patiëntengroep en werken nauw samen. Het team bezoekt patiënten en/of betrokkenen op de plaats waar zij zich bevinden. Dat kan thuis zijn, maar ook bijvoorbeeld in beschermde woonvormen, pensions, tijdelijk een klinische opname of binnen de maatschappelijke opvang. Het team komt langs als mensen uit de omgeving zich zorgen maken of als de persoon zelf contact met het team zoekt. Het FACT-team biedt van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur zorg. Buiten kantoortijden wordt in crisissituaties de crisisdienst ingeschakeld. Binnen kantooruren doet het FACT-team zelf de crisisinterventie.

‘GGZ Friesland heeft mij na mijn opname geholpen met mijn huis. Ik ben erg blij met de hulp van het FACT-team. Ze helpen mij door moeilijke periodes heen te komen. Zo is mijn broer een tijdje geleden overleden. Hier had ik het erg moeilijk mee, nog steeds eigenlijk. Het was erg fijn dat mijn vaste verpleegkundige Grietje is meegegaan naar zijn begrafenis.’
- Gea, patient van FACT -

Bemoeizorg

Bij mensen die geen hulpvraag hebben, maar bij wie het vermoeden is dat zij een ernstige psychiatrische aandoening hebben wordt bemoeizorg geboden. Hierbij wordt actief contact gezocht met de patiënt en ingegaan op signalen zoals zorgen over psychische gezondheid, overlast en vervuiling die vanuit de directe omgeving komen (bijvoorbeeld woningbouwvereniging of politie).

Wat doet het team

Het FACT-team biedt verschillende soorten zorg die afhangt van de fase van herstel waarin de patient zich bevindt. Er zijn drie fasen te onderscheiden:

1. Ontregeling; dit is de fase waarbij symptomen toenemen en sprake is van een risico op terugval. In deze fase is meestal een intensivering van zorg nodig met behulp van een probleemgerichte en actiegerichte benadering. In een enkel geval worden patiënten klinisch opgenomen.
2. Behandeling; hierbij gaat het om behandeling volgens de richtlijnen zoals medicamenteuze behandeling, psychologische interventies, diagnostiek en vaardigheidstraining.
3. Herstel; in deze fase is er meer aandacht voor de eigen doelen van de patiënt, het leren omgaan met de ziekte en het versterken van de autonomie.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de belangrijke naasten van de patiënt zoals familie bij de behandeling betrokken wordt.

Als ervaringsdeskundige bij FACT kan ik op een laagdrempelige manier contact krijgen met patiënten. Dat helpt enorm bij het opbouwen van een vertrouwensband. De dingen die ik heb meegemaakt, kan ik niet alleen gebruiken bij patiënten, maar ook bij collega’s. Ik kan hen vanuit patiëntenperspectief vertellen hoe ik de dingen heb ervaren.’
- Annelies van der Wal, ervaringsdeskundige -

Aanmelding

Naast verwijzingen via de huisarts en aanmelding GGZ Friesland, kunnen ook ketenpartners als ZIENN, LIMOR of Sociale Teams iemand aanmelden. Na aanmelding legt het FACT-team samen met hen contact met de patiënt of betrokkene.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht op het nummer 058-2932700