Elly van 't Hof vertrekt uit de Raad van Toezicht

Geplaatst op: 18-07-2023

Mevrouw E.E. (Elly) van ’t Hof heeft besloten 31 december 2023 haar lidmaatschap en voorzittersrol van de Raad van Toezicht van GGZ Friesland en van de Raad van Commissarissen van Synaeda PMC b.v. te beëindigen. Op 1 januari 2024 neemt de huidige vice-voorzitter, de heer G. (Ger) Jaarsma, de voorzittershamer van haar over. Hiermee ontstaat er een vacature waarvoor een procedure is gestart om deze in te vullen.

Wij vinden het jammer dat Elly van ‘Hof vertrekt. Zij heeft zich de afgelopen zes jaren met grote betrokkenheid ingezet voor onze organisaties. Dat waarderen wij zeer en zijn haar daar dankbaar voor. Uiteraard hebben wij respect voor haar besluit en weten dat wij met Ger Jaarsma een waardige opvolger krijgen.

Arron Bell en Ton Dhondt

« Terug naar overzicht

Meer weten?

Direct hulp nodig?