GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Begeleiding en Verblijf (AWBZ)

Binnen GGZ Friesland verblijven mensen op een klinische afdeling of binnen een woonvorm. 

  • Volwassenen die verblijven binnen een beschermde woonvorm betalen een eigen bijdrage AWBZ.
  • Hoe hoog die eigen bijdrage is hangt af van het inkomen, leeftijd en de gezinssituatie. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) rekent uit wat per persoon de maximale eigen bijdrage is. Het CAK biedt via haar website ook een rekenhulp aan.
  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar zijn vrijgesteld van deze eigen bijdrage.