Angst- en stemmingsstoornissen

Wij zijn er voor mensen die door ernstige angst- en stemmingsklachten niet meer functioneren in het dagelijks leven. Ze vallen uit op school of op hun werk en hebben vaak ook relatieproblemen

Als angst een eigen leven gaat leiden en u wordt er door beheerst, dan is er sprake van een angststoornis. U durft bijvoorbeeld niet meer naar buiten, bent voortdurend bang dat u iets ernstigs overkomt of raakt in paniek. U ziet alledaagse situaties ten onrechte als beangstigend. Daardoor kunt u uw leven niet meer op een normale manier leiden. De relatie met de mensen in uw naaste omgeving kan door uw klachten ook onder spanning komen te staan.

Normaal past uw gemoedstoestand bij de situatie waarin u zich bevindt. Bij een stemmingsstoornis past uw stemming niet bij de omstandigheden. U bent erg vrolijk en uitgelaten of juist verdrietig en wanhopig, zonder dat daar een reden voor is. Het kan ook zijn dat uw stemming steeds wisselt tussen deze twee uitersten. Voor uw omgeving kan het lastig zijn om met uw klachten om te gaan.

Ons doel

Het is belangrijk dat u begrijpt wat er aan de hand is en hoe het komt dat u klachten heeft. We helpen u inzien dat wat u denkt en hoe u zich voelt niet overeenkomt met uw situatie. U leert beter omgaan met uw emoties en factoren die uw gedachten en gevoelens beïnvloeden. Ons doel is om uw angst- of stemmingsklachten te verminderen of helemaal weg te nemen, zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijks leven kunt oppakken.

Met intensieve behandelingen helpen we mensen met ernstige angststoornissen zoals een dwangstoornis, sociale angst, paniekaanvallen of een fobie. We bieden ook intensieve behandeling aan mensen met ernstige stemmingsklachten, zoals depressie, manie of bipolaire stoornis.

Meer weten?

Direct hulp nodig?