GGZ Verpleegkundige HIC Kliniek Leeuwarden

Geplaatst op: 01-05-2020

Binnen het organisatieonderdeel Urgent & Intensief bieden de High & Intensive Care (HIC) klinieken zorg aan patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening. De HIC-kliniek is een acute opnameafdeling voor patiënten die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en voor wie een gesloten opnamesetting nodig is. De behandeling op de HIC is erop gericht de patiënt de eigen regie te laten hervinden en herstel mogelijk te maken. Behandeling op een HIC is in veel gevallen een intermezzo binnen een ambulant behandeltraject.

GGZ Friesland beschikt over twee HIC klinieken in Heerenveen en Leeuwarden. De HIC kliniek in Leeuwarden is gesitueerd in het Jelgerhuis, in Heerenveen aan de Kastanjelaan, gebouw E. Beide HIC klinieken zijn in verschillende afdelingen onderverdeeld. Op kliniek A (Leeuwarden) en kliniek E10 (Heerenveen) zijn Intensive Care (IC) units en separeers gesitueerd, de opnames vinden veelal op deze kliniek plaats. Naast de HIC kliniek bevinden zich in het Jelgerhuis twee ruimten welke geschikt zijn voor het bieden van tijdelijk verplichte zorg in het kader van de Wet Verplichte GGZ (vanaf 1 januari 2020). Voor onze HIC kliniek in Leeuwarden, zoeken wij per 1 juli 2020 een:

GGZ verpleegkundige High & Intensive Care (HIC)
24 - 32 uren per week

Functie-informatie:

 • je biedt 24-uurszorg en begeleiding aan de patiënten welke opgenomen zijn op de HIC-kliniek, zowel individueel als in groepen;
 • je biedt tijdelijk verplichte zorg aan betrokkenen die in afwachting zijn van een mogelijke crisismaatregel in het kader van de Wet Verplichte GGZ;
 • je draagt bij aan de uitvoering van behandelplannen door middel van het methodisch werken (onder andere verpleegplannen, opstellen van signaleringsplannen en het EVV-schap);
 • je kent de HIC-principes, werkmethodieken & uitgangspunten;
 • je begrijpt de visie op herstelondersteunende zorg, de inbedding daarvan in de (maatschappelijke) context en past een aansluitende houding toe;
 • je draagt zorg voor een veilig en herstelgericht behandelklimaat, waar herstelondersteunende zorg in combinatie met het medisch model als uitgangspunt wordt gehanteerd en waarbij de intensieve samenwerking met (ambulante) ketenpartners vereist is om een snelle terugkeer en verdere stabilisatie in de thuissituatie mogelijk te maken;
 • de-escalerend werken is verweven in je gehele werkwijze; deze werkwijze heb je geënt op een evidence based de-escalerende interventie methodiek en je logisch denkvermogen;
 • je hebt een proactieve houding om knelpunten in de zorgverlening te signaleren en doet actief voorstellen ter verbetering;
 • je beheerst diverse bejegeningsmethodieken en zet deze gepast en gecontroleerd in;
 • je observeert onder hoge tijdsdruk en komt tot een adequate interpretatie;
 • je hebt de kennis en kunde om snelle risico-taxaties te maken;
 • in acute situaties neem je de regie en leiding naar collega’s; je kan hoofd- en bijzaken snel onderscheiden en daarop anticiperen;
 • je werkt intensief in multidisciplinair verband samen;
 • je hebt grondige kennis van de Wet BOPZ, Wet Verplichte GGZ en andere regelgevingen die relevant zijn en kunt deze materie op een begrijpelijke manier vertalen naar patiënten en naasten;
 • je bent op de hoogte van de afspraken met ketenpartners en levert een actieve bijdrage aan een goede samenwerking met hen;
 • je bent in staat om je kwetsbaar op te stellen in (spannende) situaties met als doel een open houding in contact naar anderen uitstralen, uitnodigend zijn, vertrouwen opwekken om wederzijds contact te bevorderen;
 • je kunt snel schakelen en reflecteren op je eigen handelen en je rol tijdens alle voorkomende situaties om je handelingsrepertoire ter plekke aan te passen zodat je in jouw contact blijft aansluiten bij de ander;
 • je neemt deel aan werkgroepen en draagt daarmee actief bij aan de ontwikkeling van de HIC klinieken.

Wij vragen verpleegkundigen die over de volgende competenties beschikken:

 • je beschikt over een op de functie gerichte opleiding op HBO-niveau en je bent als verpleegkundige BIG-geregistreerd;
 • je hebt minimaal 2 jaar klinische ervaring in de psychiatrie;
 • je hebt ervaring met het EVV-schap;
 • je kunt (verpleegkundig) methodisch werken;
 • je beschikt over goede contactuele eigenschappen;
 • je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • je kunt zelfstandig je eigen werkzaamheden plannen en uitvoeren en kunt in teamverband werken;
 • je kunt medewerkers/stagiaires coachen en begeleiden bij de uitvoering van de zorg;
 • je hebt een groot oplossend vermogen;
 • je bent proactief en tactisch;
 • je hebt een aanpassend vermogen in een sterk wisselende dynamische werkomgeving;
 • je bent stressbestendig;
 • je kunt werken in de vroege-, late- en nachtdiensten;
 • je bent flexibel, innoverend, besluitvaardig, hebt humor en bent creatief.

Wij bieden:

 • arbeidsvoorwaarden conform CAO-GGZ;
 • inschaling in functiegroep FWG 50;
 • een contract voor bepaalde tijd tot 1 juli 2021 (voor interne kandidaten blijft de rechtspositie ongewijzigd).

Informatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Wytske Posthuma, manager HIC-klinieken Heerenveen en Leeuwarden. E-mail: wytske.posthuma@ggzfriesland.nl

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?