Polikliniek Forensische psychiatrie

Het team van de Polikliniek Forensische Psychiatrie is er voor mensen met (dreigend) grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast hebben ze ook psychiatrische klachten en/of problemen op het gebied van financiën, verslaving en werk en inkomen. Het kan zijn dat patiënten al in aanraking zijn geweest met politie of justitie. Behandeling bij de Polikliniek is in de meeste gevallen een verplicht onderdeel van een vonnis, maar mensen kunnen zich ook laten verwijzen door een huisarts. Het team helpt mensen om (dreigend) delictgedrag in de toekomst te voorkomen en ze helpen ook met problemen op andere levensgebieden. Patiënten komen regelmatig langs op de polikliniek voor gesprekken.

Het team van de Polikliniek Forensische Psychiatrie bestaat uit een psychiater, psycholoog, verpleegkundig specialist, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, psychotherapeut, maatschappelijk werker, creatief therapeut en en psychomotore therapeut.

De Polikliniek Forensische Psychiatrie is gevestigd op de Hege Wier aan de Sixmastraat 2 in Leeuwarden.

Direct hulp nodig?