Forensisch FACT (forFACT)

Forensisch FACT (ForFACT) is er voor mensen die in aanraking zijn geweest (of dreigen te raken) met justitie, door psychische problemen en/of een psychiatrische stoornis. Het team komt bij de patiënten langs en past zich flexibel aan bij de vraag en situatie van elke patiënt. Samen met de patiënt en zijn familie en/of vrienden werkt het team met een duidelijk doel voor ogen gericht op herstel. De hulp en ondersteuning van ForFACT richt zich ook op het verminderen en voorkomen van (het risico op) delictgedrag.

Het Forensisch FACT-team bestaat uit een maatschappelijk werker, trajectbegeleider, ervaringsdeskundige, (sociaal) verpleegkundigen, GGZ-agoog, psychiater, GZ-psycholoog en verpleegkundig specialist. 

Het ForFACT-team van GGZ Friesland komt voor behandeling en begeleiding langs bij patiënten in de hele provincie Friesland en werkt daarvoor samen met andere hulpverleningsinstanties zoals de reclassering, Verslavingszorg Noord Nederland, huisartsen, MindUp, Wender en Limor.

Direct hulp nodig?