Zelforganisatie

Zelforganisatie is een trend in de gezondheidszorg. Aansturing van bovenaf maakt plaats voor zelfredzaamheid van teams. Maar is het een verkapte bezuinigingsmaatregel of stimuleert het juist tot professioneel excelleren? En zijn grote gezondheidszorginstellingen als de GGZ in staat deze cultuurverandering door te maken?

Op vrijdag 20 oktober organiseert Stichting De Nieuwe Wind samen met GGZ Friesland een boeiend en geaccrediteerd congres over zelfsturing. Vanuit een wetenschappelijk, ideologisch en praktisch oogpunt worden diverse inhoudelijke lezingen gegeven en is er een paneldiscussie met onder meer twee ervaringsdeskundigen.

Programma

13:00 uur     Inloop
13:30 uur     Inleiding door dagvoorzitter Adriaan Jansen (voorzitter raad van Bestuur van GGZ Friesland
13:45 uur     Presentatie wetenschapper (Wouter ten Have)
14:20 uur     Presentatie criticaster (Joost Walraven)
14:55 uur     Presentatie believer (Ben Kuiken)
                           Pauze
16:00 uur     Pitchen en ervaringsdeskundigen
16:15 uur     Paneldiscussie
16:45 uur     Afronding
17:00 uur     Borrel

Locatie

De Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS in Leeuwarden

Sprekers


Wouter ten Have
Managing partner TEN HAVE Change Management, Professor at Vrije Universiteit Amsterdam / VU.

Joost Walraven
MHA / Manager zorg & Klinisch psycholoog bij Dimence / Hoofddocent management bij RCSW / Lid ledenraad NVGzP.

Ben Kuiken
Filosoof, journalist, schrijver van managementboeken.

 

Meer weten?

Direct hulp nodig?