Samenwerkingen

Veel mensen kunnen we beter helpen als we kennis en expertise uitwisselen en bundelen. Daarom vinden wij het belangrijk om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere organisaties.  

Voorbeelden van samenwerkingen zijn: 

  • FACT+; een samenwerking met Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) voor mensen met verslavingsproblemen en een psychische stoornis.
  • MDA++ (Multidisciplinaire Aanpak); een samenwerkingsverband van GGZ Friesland, Veilig Thuis, politie, Openbaar Ministerie, MCL, Fier en VNN. Dit gaat om intensieve gezinshulp en een integrale aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. 
  • Spoed4Jeugd; een samenwerking met Bureau Jeugdzorg Friesland, Jeugdhulp Friesland en Reik voor de ontwikkeling van een gezamenlijk meldpunt voor spoedeisende hulp.
  • ACT; een samenwerking tussen GGZ Friesland, Wender en VNN voor dak- en thuisloze mensen die moeilijk hun weg vinden binnen de reguliere hulpverlening.  

Kenniscentra 

GGZ Friesland is aangesloten bij de volgende kenniscentra: 

  • Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP)
  • Kenniscentrum Phrenos
  • Autisme Netwerk Friesland
  • Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
  • ADHD Netwerk
  • Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE)