Onderdelen

Sommige onderdelen van onze zorg zijn ondergebracht onder een eigen merknaam. Dit om de zorg zo goed mogelijk in te richten.  

Kinnik | Kinnik is er voor kinderen en jongeren met psychische problemen of stoornissen. Maar ook voor hun ouders of verzorgers. Het Jongvolwassenencircuit (JVC) is onderdeel van Kinnik. Het JVC is er voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar met psychiatrische problemen.  
 
MindUp | MindUp begeleidt mensen met een psychiatrische beperking bij wonen, werken en meedoen in de samenleving. MindUp is dé organisatie voor (woon-)begeleiding en dagbesteding in Friesland. 
 
Van Andel Ouderenpsychiatrie | Van Andel Ouderenpsychiatrie is er voor oudere mensen met psychische problemen. Meestal zijn de mensen die behandeling en begeleiding krijgen bij Van Andel Ouderenpsychiatrie ouder dan 60 jaar.