Kind- en jeugdpsychiatrie

Kinnik, kind en jeugd ggz, is onderdeel van GGZ Friesland. Kinnik biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychische stoornissen of problemen. De hulp start vaak met gesprekken of groepstrainingen op de polikliniek. Soms is meer hulp nodig in de vorm van dagbehandeling. Bij ernstige problematiek kan opname in een kliniek de beste oplossing zijn. Ook behandelt Kinnik steeds vaker thuis.

Kinderen missen kansen als we psychiatrische problematiek niet op tijd onderkennen en behandelen. Kinnik is er voor kinderen met complexe psychische problemen die daardoor dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling.

Wil je meer informatie? Ga dan naar de website van Kinnik.