Wie biedt hulp?

Bij de behandeling zijn verschillende hulpverleners betrokken die elk een andere vorm van therapie of hulp bieden. Met wie u te maken krijgt, hangt af van hoe uw behandeling eruitziet.  

U krijgt eerst een gesprek met een psychiater, een GZ psycholoog of verpleegkundig specialist. Ze stellen de diagnose vast en bekijken welke behandeling voor u het beste is. Tijdens de hele behandeling heeft u één aanspreekpunt: de casemanager. Een casemanager komt bij u langs of houdt telefonisch contact met u. Met de casemanager kijkt u hoe u uw leven weer zo goed mogelijk op de rit kunt krijgen en wat u daarvoor nodig hebt. Een GGZ-agoog kan u helpen met praktische zaken. Vaak laat een psychose ook op familie een diepe indruk achter. Een systeemtherapeut gaat, als dat nodig is, met u en uw familie in gesprek over wat er is gebeurd en hoe zij omgaan met een psychose. Een trajectbegeleider kan worden ingeschakeld om u weer op weg te helpen met werk of school. Soms is het fijn om te praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. U kunt praten met onze ervaringsdeskundige of meedoen aan een lotgenotengroep. Het kan helpen om naar uw eigen patronen vanuit andere perspectieven te bekijken om op die manier meer grip te krijgen. Ook kan het soms raadzaam zijn om medicatie te gebruiken om bijvoorbeeld beter te kunnen nadenken of om beter te slapen. 

Deze teams bieden hulp

Meer weten?

Direct hulp nodig?