FACT+

De FACT+ teams bieden een geïntegreerde behandeling aan patiënten met ernstige psychische aandoeningen en/of verslavingen, waarbij zorgvragen bestaan op meerdere leefgebieden, zoals wonen, werken, sociale contacten en zelfzorg. In elk team werken professionals uit de geestelijke gezondheidszorg en uit de verslavingszorg samen om patiënten te helpen weer een leven met perspectief op te bouwen. De hulpverleners gaan langs waar de patiënt zich bevindt, bijvoorbeeld thuis, op straat of in een sociaal pension. Wanneer iemand geen hulp wil, is bemoeizorg mogelijk. Door de samenwerking hoeven patiënten hun verhaal niet meerdere malen aan verschillende hulpverleners te vertellen en kan de zorg optimaal worden afgestemd.

Elk FACT+-team bestaat uit medewerkers van GGZ Friesland en Verslavingszorg Noord-Nederland. In elk team zit een psychiater, verpleegkundig specialist, psycholoog, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, verpleegkundige, maatschappelijk werker, ervaringsdeskundige, sociaal-juridisch dienstverlener, systeemtherapeut en trajectbegeleider.

De FACT+-teams werken vanuit drie locaties in Friesland en bieden van daaruit behandeling en begeleiding aan patiënten in de regio Zuidwest-Friesland.

Locatie Bolswardbaan: (Sneek stad, regio Sneek en Fryske Marren)
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek
088-2343700

                               

 

          

 


Direct hulp nodig?