Team FACT+ heeft CCAF keurmerk ontvangen

Geplaatst op: 15-02-2017

Het team FACT+ Sneek Stad, samenwerking tussen VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) en GGZ Friesland, heeft het CCAF keurmerk volgens de veldnorm Flexible ACT ontvangen van het CCCAF.

Het behandelmodel Flexible ACT

De cliënten die door een Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de cliënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Toetsing van het model door het CCAF

Het CCAF toetst de kwaliteit van (Flexible) ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het ACT- of Flexible ACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg

Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het ACT-of Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie

Team FACT+ Sneek stad is opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF, te vinden op de website van CCAF. Meer informatie over FACT+ is te vinden in deze video.

 

Het CCAF voert jaarlijks zo’n 100 audits uit bij ACT- en Flexible ACT-teams. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en de stichting zelf is te vinden op www.ccaf.nl. Het CCAF is bereikbaar via info@ccaf.nl.

« Terug naar overzicht

Meer weten?

Direct hulp nodig?