Intensive Home Treatment (IHT)

De IHT-teams zijn er voor patiënten die de grip op hun leven zijn verloren. Ze zijn in crisis, maar kunnen nog wel thuis blijven. Bij IHT komen hulpverleners één of meerdere dagen per week thuis langs (thuisbehandeling) of komen patiënten één of meerdere dagdelen per week naar de acute dagbehandeling (ADB). De behandeling kan ook uit een combinatie van thuis- en dagbehandeling bestaan. Het doel van IHT is om te voorkomen dat mensen worden opgenomen in de kliniek of om de opname te verkorten. Het team loopt maximaal zes weken mee om patiënten zo goed mogelijk door de crisis heen te helpen. In die periode beoordeelt het team of de patiënt vervolgbehandeling nodig heeft en welke behandeling dat is. 

Het IHT-team bestaat uit een psychiater,verpleegkundig specialist GGZ, GZ-psycholoog, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, verpleegkundige, vaktherapeuten, systeemtherapeut, GGZ-agoog, ervaringsdeskundige en geestelijk verzorger.

Thuisbehandeling

De thuisbehandelteams van IHT komen één of meerdere dagen thuis langs bij patiënten in crisis. Ze proberen te voorkomen dat patiënten opgenomen worden. Of ze proberen de opname te verkorten, door alvast te starten met behandeling en begeleiding thuis. Het team loopt zes weken met patiënten mee, zodat de situatie weer redelijk stabiel is en om te kijken of iemand vervolgbehandeling nodig heeft en welke behandeling dat is. 

Acute dagbehandeling (ADB)

De ADB-teams van IHT zijn er voor patiënten die in crisis zijn, maar nog wel thuis kunnen blijven. Patiënten komen één of meerdere dagen per week langs op de dagbehandeling. De dagbehandeling bestaat voornamelijk uit groepstherapie. Het team probeert te voorkomen dat patiënten opgenomen worden in een kliniek. Ze lopen korte tijd met patiënten mee om de crisis af te wenden en te onderzoeken welke vervolgbehandeling iemand nodig heeft. De behandeling staat in het teken van zichzelf begrijpen, structuur en ontspanning. Elke patiënt doorloopt de dagbehandeling op zijn eigen tempo.

Onze IHT-teams werken vanuit Heerenveen, Sneek, Drachten en Leeuwarden voor patiënten in de provincie Friesland.

Meer weten?

Direct hulp nodig?