Forensische Herstelsetting (FHS)

Het team van de Forensische Herstelsetting (FHS) is er voor mensen die door (dreigend) delictgedrag in aanraking zijn of dreigen te komen met politie en justitie én psychiatrische klachten hebben. In sommige gevallen is er sprake van persoonlijkheidsproblematiek, verslaving, een verstandelijke beperking of een gedragsstoornis. Daarnaast hebben ze meestal ook problemen op het gebied van financiën, sociale relaties, werk en inkomen en huisvesting.

Patiënten zitten vaak in de laatste fase van hun resocialisatie, waarin ze werken aan vaardigheden die ze nodig hebben voor hun terugkeer in de maatschappij. Patiënten worden opgenomen, dus ze verblijven hier ook ’s nachts. De FHS is een open afdeling: patiënten krijgen zelf de sleutels van de voordeur en hun eigen kamer. Overdag gaan patiënten naar school of werk, of volgen ze therapie.

De FHS helpt patiënten om weer grip te krijgen op hun leven. Ze leren verder omgaan met hun klachten. Er is ook aandacht voor praktische zaken als financiën, dagbesteding, zelfzorg en sociale relaties. Ze bereiden zich voor om (weer) zelfstandig of begeleid te gaan wonen en nemen daarbij steeds meer eigen regie en verantwoordelijkheid. Op de FHS staat 24 uur per dag een verpleegkundig team klaar voor de patiënten, dat voor een goede dagstructuur zorgt.

Het team van de FHS bestaat uit een psychiater, verpleegkundig specialist, psycholoog, psychomotore therapeut, activiteitentherapeut, maatschappelijk werker en verpleegkundigen.

De Forensische Herstelsetting is gevestigd aan de Drie Dukatons 60 t/m 98 (locatie Dammelaan) in Leeuwarden.

Direct hulp nodig?