Wie biedt hulp?

U krijgt te maken met verschillende hulpverleners die elk verschillende vormen van hulp bieden.

Als u bij ons komt, heeft u eerst een gesprek met een hulpverlener, meestal een psycholoog. Jullie bespreken uw klachten en hoe we u daarbij kunnen helpen. Het hangt van de aard en de ernst van uw klachten af welke hulpverleners bij uw behandeling betrokken zijn. 

Zowel op de polikliniek als op de verwerkingskliniek krijgt u een vaste therapeut, meestal een psycholoog of psychotherapeut. Naast uw vaste behandelaar zijn er meestal ook andere behandelaren bij uw therapie betrokken. Op de polikliniek is dat vaak een sociotherapeut, creatief therapeut of psychomotorisch therapeut. Bij creatieve therapie leert u uzelf beter te begrijpen aan de hand van creatieve werkvormen, zoals tekenen of werken met klei. Bij psychomotore therapie gaat u aan de slag in een gymzaal. In de verwerkingskliniek worden creatieve therapie en psychomotorische therapie meestal in groepsverband gegeven. Op de polikliniek is dat soms individueel en soms in een klein groepje. Voor advies over medicatie en het voorschrijven ervan kunt u bij de psychiater terecht, die veel kennis heeft van welke medicatie bij traumaproblematiek ondersteunend kan zijn.

Deze teams bieden hulp

Meer weten?

Direct hulp nodig?