Subsidie UMCG voor onderzoeksproject met GGZ Friesland

Geplaatst op: 23-10-2017

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft een subsidie van ruim € 800.000 gekregen voor twee onderzoeksprojecten naar gepersonaliseerde behandelingen voor depressie. In beide projecten staan zelfmetingen op smartphones centraal. Een van de projecten heet ZELF-i en daar is GGZ Friesland bij betrokken.

In dit project wordt gebruik gemaakt van een webapplicatie (‘app’) op de smartphone. Er zijn twee varianten: een Doe-module die gericht is op positieve emoties en activiteiten en een Denk-module gericht op negatieve gevoelens, gedachten en gebeurtenissen.

Deze zelfmanagementinterventie is bedoeld om zo snel mogelijk na intake bij een ggz-instelling mee te beginnen, als een actieve opstap voor de reguliere behandeling. Bij dit onderzoek zijn, naast GGZ Friesland en het UMCG ook PsyQ/Lentis en Synaeda Psychomedisch Centrum betrokken. De hoofdonderzoeker is Dr. Jojanneke Bastiaansen.

Meer weten over het ZELF-i onderzoek en over mevrouw Bastiaansen? Klik hier!

 

Achtergrondinformatie: Dit project maakt met nog een tweede project deel uit van het overkoepelende onderzoek ‘Samen zorgen voor betere zorg’. Hierin wordt onderzocht of het gebruik van zelfmetingen een gunstig effect kan hebben op depressieve klachten, op het functioneren van mensen en op hun gevoel van controle op hun eigen leven en klachten.

Mensen verzamelen namelijk zelf gegevens over hun psychische klachten en omgeving tijdens het dagelijkse leven. Door die gegevens om te zetten in persoonlijke grafieken kunnen zowel patiënten als therapeuten beter zicht krijgen op schommelingen in klachten en welke factoren daar van invloed op zijn.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Stichting tot Steun VCVGZ. De kennis uit deze projecten is nodig om te bepalen of en hoe zelfmetingen in de toekomst kunnen worden ingezet in de zorg. Het UMCG werkt binnen dit project samen met de Depressie Vereniging, de patiëntenvereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten.

« Terug naar overzicht

Meer weten?

Direct hulp nodig?