Rotterdam Declaration: wereldwijde suïcidepreventie

Geplaatst op: 10-04-2019

Suïcidepreventie is niet alleen een regionaal of landelijk streven, maar zeker ook internationaal! Wereldwijd wordt er daarom grensoverschrijdend samengewerkt om te komen tot zero suïcide. Zoals bijvoorbeeld door de 'Rotterdam Declaration', naar aanleiding van een internationaal congres hierover. In september 2018 kwamen meer dan honderd professionals uit twintig landen samen in Rotterdam om mondiaal bij te dragen aan betere suïcidepreventie in de geestelijke gezondheidszorg.

In de Rotterdam Declaration staan de belangrijkste principes voor een Zero Suïcide-benadering. Deze vormen een inspiratiebron voor bestuurders in de geestelijke gezondheidszorg en professionals die werken met patiënten met suicidale gedachten en hun naasten. Zero Suïcide ziet suïcidepreventie als een kwaliteit- en veiligheidsvraagstuk met drie pijlers: cultuurverandering (leiderschap), optimaliseren van zorgprocessen (het steeds beter toepassen van de bestaande richtlijn) en de directe behandeling van suïcidaliteit.

Concreet betekent dit gerichte èn continue aandacht voor suïcidaliteit bij alle patiënten in zorg. Daarnaast is optimalisatie van zorgprocessen nodig waardoor het mogelijk wordt alle suïcidale patiënten tijdig effectieve hulp te bieden. “Ook de leden van GGZ Nederland onderschrijven de principes van deze zero suïcide-benadering, in het volle besef van de reikwijdte ervan, maar eensgezind en met overtuiging”, zegt voorzitter Jacobine Geel van GGZ Nederland.

De verklaring lezen (Engels) kan hier!

« Terug naar overzicht

Meer weten?

Direct hulp nodig?