Reactie GGZ Friesland op aanleveren gegevens ggz-patiënten

Geplaatst op: 22-07-2022

Gisteren werd in meerdere media aandacht besteed aan de kritiek op het verplicht aanleveren van informatie over ggz-patiënten bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Vanuit de Nederlandse ggz is onderstaand bericht gedeeld:

Gegevens moeten veilig verstuurd en verwerkt worden
Naast de invoering van het zorgprestatiemodel wordt ook gekeken of we beter zicht kunnen krijgen op hoeveel zorg patiënten met een gelijksoortige problematiek nodig hebben, de zogenoemde zorgvraagtypering. De NZa gaat hiervoor vanaf oktober gegevens verzamelen. Dit kan uiteraard alleen als de gegevens volgens de huidige wet- en regelgeving veilig kunnen worden verstuurd naar de NZa en veilig door de zorgautoriteit worden verwerkt. Wij gaan hierover met de NZa in gesprek.

De aanlevering aan de NZa is bedoeld om de zorgvraagtypering te verbeteren. Daarbij kan het gaan over zorgzwaarte, maar bijvoorbeeld ook over de kans op herstel of op stabiliteit, terugval of recidive. De zorgvraagtypering helpt een verband te leggen tussen zorgvraag en inzet van zorg.

Hoeveel zorg nodig in de toekomst?

Met een goede zorgvraagtypering kunnen zorgaanbieders intern, maar ook met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, in gesprek over wat er nodig is om bepaalde groepen patiënten goed te helpen en om dit financieel mogelijk te maken. Dit kan eerlijke vergoedingen stimuleren voor zorg die zo goed mogelijk aansluit bij de zorgvraag van de patiënt. Daarnaast krijgen we hiermee een beter beeld welke zorg in de toekomst nodig is.

De zorgvraagtypering die nu wordt gebruikt heeft nog wat verbeterslagen nodig. Hiervoor is het belangrijk om gegevens te verzamelen. Wij vinden dat belangrijk. Dit kan uiteraard alleen als de gegevens volgens de huidige wet- en regelgeving veilig kunnen worden verstuurd naar de NZa en veilig door de autoriteit worden verwerkt.

--------

Wij sluiten ons hier als GGZ Friesland bij aan. Privacy van patiënten is en blijft voor ons een belangrijk thema en we doen er alles aan om deze privacy te beschermen. We houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen jullie hiervan op de hoogte houden. Op dit moment vindt er van ons uit geen aanlevering plaats.

« Terug naar overzicht

Meer weten?

Direct hulp nodig?