Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen

Het team van de polikliniek Ontwikkelingsstoornissen is er voor mensen die door een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) ernstige problemen ervaren op het gebied van werk, school, relaties en vrije tijd. In sommige gevallen is bekend dat iemand ASS heeft, in andere gevallen start de behandeling met een diagnosetraject.

Het team biedt ook advies en consultaties aan andere teams binnen GGZ Friesland. ASS kan een succesvolle behandeling van een andere psychiatrische aandoening in de weg staan. Een team kan vragen om te onderzoeken of er inderdaad sprake is van ASS. Is dat bekend, dan kunnen teams advies vragen over hoe ze de behandeling beter kunnen laten aansluiten bij de patiënt.

Het team van de polikliniek Ontwikkelingsstoornissen bestaat uit een psychiater (in opleiding), GZ-psycholoog, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, psychomotore therapeut, systeemtherapeut en huisarts in opleiding.

U vindt de polikliniek Ontwikkelingsstoornissen op het Compagnonsplein 1 in Drachten (terrein Nij Smellinghe) en aan de Sixmastraat 2 in Leeuwarden (De Hege Wier).

Direct hulp nodig?