Ook keurmerk voor Forensisch FACT-team

Geplaatst op: 02-07-2017

Het Forensisch FACT-team heeft het keurmerk Forensisch Flexible ACT ontvangen van het CCAF. Het team heeft de optimale implementatie score van 4.3 ontvangen. Hiermee is het team landelijk een van de weinigen die deze score behaald heeft de binnen de Forensische psychiatrie. Met name professionaliteit en teamstructuur scoorde maximaal. Een prachtig resultaat voor het team wat altijd werkt op de rand van wat kan en mogelijk is in het kader van veiligheid.

De patiënten die door het Forensisch Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis of op een veilige/ neutrale locatie).

Het multidisciplinaire team heeft naast het hoofddoel delictpreventie, de integrale aandacht voorverslavingsproblematiek en LVB, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door in het gehele team (shared caseload) en doelgroepgericht te werken.

Het Forensisch FACT-team onderscheidt van de reguliere FACT-teams omdat de focus tijdens de behandeling vooral gericht is op delict preventie. Hiermee levert het team een bijdrage aan een veilige samenleving en wordt er nauw samen gewerkt met ketenpartners. Er is veel aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënt om delict gedrag te reduceren, regelmatig is er ook sprake van onderliggend trauma wat in het team wordt behandeld. Het team levert flexmodules aan andere teams binnen de GGZ en trekken waar mogelijk graag samen op. Het team werkt provinciaal in plaats van regionaal.

Toetsing van het model door het CCAF
Het CCAF toetst de kwaliteit van Forensisch Flexible ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Forensisch FACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Forensisch Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie
Het Forensisch FACT-team is opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF. Het CCAF voert jaarlijks meer dan honderd audits uit bij ACT- en Flexible ACT-teams. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en het CCAF zelf is te vinden op www.ccaf.nl. Het CCAF is bereikbaar via info@ccaf.nl.

« Terug naar overzicht

Meer weten?

Direct hulp nodig?