Keurmerk voor FACT+ Fryske Marren

Geplaatst op: 28-06-2017

Met een gemiddeld cijfer van een 4,1 heeft het team FACT+ Fryske Marren het CCAF keurmerk behaald. Op 18 april heeft er een audit plaatsgevonden en volgens de veldnorm Flexibele ACT van het CCAF voldoet het team aan de gestelde norm voor het ontvangen van het keurmerk.

De patiënten die door het Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. Het team FACT+ Fryske Marren ondersteunt de patiënten op praktische wijze, biedt behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Het CCAF toetst de kwaliteit van (Flexible)ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het ACT- of Flexible ACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. Teams worden onder andere getoetst op professionalisering, maatschappelijke zorg en diagnostiek, behandeling en interventies.

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg

Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het ACT-of Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie

Het CCAF voert jaarlijks zo’n 100 audits uit onder ACT- en Flexible ACT-teams. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en de stichting zelf is te vinden op www.ccaf.nl.

« Terug naar overzicht

Meer weten?

Direct hulp nodig?