Informatie omtrent het Coronavirus

Op deze pagina vindt u informatie over alle maatregelen en instructies van GGZ Friesland met betrekking tot het coronavirus. Deze maatregelen worden genomen om patiënten, bezoekers en medewerkers geen onnodig risico te laten lopen en verspreiding van het virus te voorkomen. Alle maatregelen gelden voor GGZ Friesland en haar merken Kinnik, MindUp en Van Andel Ouderenpsychiatrie. Wij realiseren ons dat dit van alle betrokken partijen veel vraagt. Wij zullen er zoveel mogelijk aan doen om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Hieronder leest u informatie over afspraken en regels omtrent het bezoeken van onze locaties. In het menu links op deze pagina vindt u overige belangrijke informatie.

LET OP: Ben je medewerker? Klik dan hier voor informatie op intranet.

Mondkapjes: dringend advies, ook voor patiënten en deelnemers van MindUp

In al onze gebouwen geldt vanaf vandaag (30 september) 9.00 uur het zeer dringende advies om een mondkapje te dragen, zowel bij zorghandelingen als in publieke ruimtes. Dit advies geldt ook voor ambulante patiënten en bijvoorbeeld voor de deelnemers van MindUp. Uiteraard blijft ook de 1,5 meter regel nog steeds van kracht. Draag voor je eigen en onze veiligheid een mondkapje. Geen mondkapje? Vraag gerust om een exemplaar. #Coronaproof 

De psychische gevolgen van corona


We zitten inmiddels in de tweede golf en ons geduld wordt flink op de proef gesteld. Hoe blijf je psychisch gezond ondanks de RIVM-richtlijnen van afstand houden, de quarantaine maatregelen en de dreiging van sociaal isolement. Hoe blijf je als hulpverlener overeind en hoe kun je hulp bieden aan je patiënten? Hoe ga je om met verlies? Meer informatie over de psychische gevolgen van corona vind je op deze site

Awarenesscampagne: blijf alert op Corona

Het coronavirus laait weer op; ook in onze omgeving nemen de besmettingen toe. Het bewijst dat het virus niet weg is en als GGZ Friesland moeten we met z’n allen waakzaam blijven. Daarom start GGZ Friesland een zogeheten Awarenesscampagne. Voor jou, voor je collega’s en voor ons allemaal. Want we mogen de bewustwording rondom het coronavirus en de mogelijke gevolgen voor onze patiënten en medewerkers niet verliezen.

De campagne bestaat uit vele facetten. Zo komt er onder meer extra voorlichtingsmateriaal (waaronder deze poster) en ook krijgt iedere medewerker een handzaam boekje met daarin verhalen van collega’s, een oproep aan én een boodschap voor ons allemaal. 

Heeft u een afspraak met een van onze medewerkers?

Bijvoorbeeld een afspraak op de polikliniek of een huisbezoek? Dan is het mogelijk dat deze afspraak wordt omgezet naar een telefonische afspraak. Is dit het geval, dan wordt u daar van tevoren over geïnformeerd.

Bent u uitgenodigd om toch naar een van onze locaties te komen?

Dan kan het zijn dat u voorafgaand aan deze afspraak wordt gebeld met een aantal vragen. Ook wordt u tijdens dit gesprek gewezen op de geldende hygiënerichtlijnen. Deze procedure is een zogenaamde triage-procedure om risico’s in te schatten. Als er op basis van deze triage wordt vastgesteld dat er een verhoogd risico is op besmetting, wordt er in overleg met uw behandelaar besloten of het behandelgesprek kan doorgaan.

Herstart bezoekregeling aan patiënten 

De afgelopen weken was het bezoeken van patiënten op bepaalde afdelingen niet mogelijk. De patiënten op deze afdelingen mogen vanaf nu weer beperkt bezoek ontvangen. Lees hier de regels omtrent de bezoekregelingen van de volgende afdelingen:

 • Sânhichte in Heerenveen
 • Parlevinker in Harlingen
 • Van Andel Kliniek in Drachten
 • Centrum voor Neuropsychiatrie in Leeuwarden
 • Bungalows 14 en 16 in Franeker

Wat vragen we van u wanneer u naar een van onze locaties komt?

We vragen u nadrukkelijk om alléén naar onze locaties te komen als u geen klachten (verkoudheidsklachten en/of koorts) heeft. Eventuele naastbetrokkenen die niet bij het gesprek aanwezig zijn, verzoeken we buiten of in de auto te wachten en niet in de wachtkamer. Verder verzoeken wij u pas op het tijdstip van uw afspraak naar binnen te komen en u te melden.

We vragen u om de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen:

 • Bij binnenkomst én vertrek van onze locatie dient u uw handen te desinfecteren met alcohol. Dit treft u bij binnenkomst aan.
 • Werk zorgvuldig mee aan de triage bij binnenkomst.
 • Houd 1.5 meter afstand om besmetting te voorkomen.
 • Was daarnaast uw handen regelmatig met zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.

Algemene voorzorgsmaatregelen op onze locaties

We hebben de hygiënemaatregelen en schoonmaakrondes geïntensiveerd en er zijn duidelijk zichtbare looproutes, zodat we de 1.5 meter afstand kunnen realiseren. Daarnaast zijn verschillende spreekkamers uitgerust met een plexiglazen wand om besmetting te voorkomen. Zowel bezoekers als medewerkers worden bij binnenkomst altijd gevraagd naar verkoudheidsklachten en koorts. Bij patiënten wordt dit vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier.

Aan leveranciers wordt gevraagd om goederen bij de hoofdingang te plaatsen.

Registratie ten behoeve van onderzoeken

Ook in tijden van corona blijven wij onderzoeken. Dit gaat om (wetenschappelijk)onderzoek en kwaliteitsonderzoek. Het is van essentieel belang voor het op peil houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Klik hier voor meer informatie

Meer informatie over het coronavirus

Op de website van het RIVM kunt u alle algemene voorzorgsmaatregelen én de actuele informatie terug lezen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij GGZ Friesland. 

Direct hulp nodig?