Informatie omtrent het Coronavirus

Op deze pagina vindt u informatie over alle maatregelen en instructies van GGZ Friesland met betrekking tot het coronavirus. Deze maatregelen worden genomen om patiënten, bezoekers en medewerkers geen onnodig risico te laten lopen en verspreiding van het virus te voorkomen. Alle maatregelen gelden voor GGZ Friesland en haar merken Kinnik, MindUp en Van Andel Ouderenpsychiatrie. Wij realiseren ons dat dit van alle betrokken partijen veel vraagt. Wij zullen er zoveel mogelijk aan doen om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Hieronder leest u informatie over afspraken en regels omtrent het bezoeken van onze locaties. In het menu links op deze pagina vindt u overige belangrijke informatie.

Mondkapjes

Iedereen die op een locatie van GGZ Friesland komt draagt een chirurgisch mondneusmasker. Dat wil zeggen medewerkers, patiënten en bezoekers. Alleen als u zit mag het masker af, mits u op 1,5 meter afstand blijft van anderen.

Heeft u een afspraak met een van onze medewerkers?

GGZ Friesland zet in op continuïteit van behandeling voor alle patiënten. Waar passend en waar mogelijk wordt zorg op afstand geleverd. In overleg tussen behandelaar en patiënt en eventuele naaste wordt bepaald of face-to-face contact echt nodig is, hoe en waar dit kan plaatsvinden en of de naaste daarbij aanwezig is. Het is echter mogelijk dat afspraken worden omgezet naar een telefonisch of digitaal gesprek. Als dit het geval is, dan wordt u daar van tevoren over geïnformeerd.

Bent u uitgenodigd om toch naar een van onze locaties te komen?

Dan kan het zijn dat u voorafgaand aan deze afspraak wordt gebeld met een aantal vragen. Ook wordt u tijdens dit gesprek gewezen op de geldende hygiënerichtlijnen. Deze procedure is een zogenaamde triage-procedure om risico’s in te schatten. Als er op basis van deze triage wordt vastgesteld dat er een verhoogd risico is op besmetting, wordt er in overleg met uw behandelaar besloten of het behandelgesprek kan doorgaan.

Wat vragen we van u wanneer u naar een van onze locaties komt?

We vragen u nadrukkelijk om alléén naar onze locaties te komen als u geen klachten (verkoudheidsklachten en/of koorts) heeft. Eventuele naastbetrokkenen die niet bij het gesprek aanwezig zijn, verzoeken we buiten of in de auto te wachten en niet in de wachtkamer. Verder verzoeken wij u pas op het tijdstip van uw afspraak naar binnen te komen en u te melden.

We vragen u om de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen:

  • Bij binnenkomst én vertrek van onze locatie dient u uw handen te desinfecteren met alcohol. Dit treft u bij binnenkomst aan.
  • U draagt een chirurgisch mondneusmasker.
  • Werk zorgvuldig mee aan de eventuele triage bij binnenkomst.
  • Houd 1,5 meter afstand om besmetting te voorkomen.
  • Was daarnaast uw handen regelmatig met zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.

Bezoekregeling

Bezoek is in principe toegestaan, maar er geldt een maximum van twee bezoekers per dag. Het kan voorkomen dat er per afdeling verschillende bezoekersregelingen gelden, dus het is raadzaam om voorafgaand aan uw bezoek contact op te nemen met de betreffende afdeling. 

Algemene voorzorgsmaatregelen op onze locaties

We hebben de hygiënemaatregelen en schoonmaakrondes geïntensiveerd en er zijn duidelijk zichtbare looproutes, zodat we de 1,5 meter afstand kunnen realiseren. Daarnaast zijn verschillende spreekkamers uitgerust met een plexiglazen wand om besmetting te voorkomen. Zowel bezoekers als medewerkers worden bij binnenkomst altijd gevraagd naar verkoudheidsklachten en koorts. Bij patiënten wordt dit vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier.

Aan leveranciers wordt gevraagd om goederen bij de hoofdingang te plaatsen.

Meer informatie over het coronavirus

Op de website van het RIVM kunt u alle algemene voorzorgsmaatregelen én de actuele informatie terug lezen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij GGZ Friesland. 

Direct hulp nodig?